Adventinė Švč. Sakramento adoracija

Gruodžio 2-23 d. kasdien, išskyrus sekmadienius, 15.00-17.30 val.
kviečiame į Adventinę Švč. Sakramento adoraciją. Nors valandėlės pabudėjimui prašome užsirašyti parapijos raštinėje.