Alfa kursai prasideda!

Jei tau jau virš 18 metų ir tu nori:

pagilinti savo tikėjimą arba tiesiog pasidomėti krikščionybe...
pasikrikštyti, pasiruošti I-ajai Komunijai ar priimti Sutvirtinimo sakramentą...

Tavęs laukiame ALFA kurse. Kursas prasideda spalio 1 d. (antradienį) po vakaro Šv. Mišių I katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės.