Alfa savaitgalis

Alfa kurso dalyviai ir komanda lapkričio 15-16 d. praleido Telšių kunigų seminarijoje. Ši vieta Alfa kursui buvo nauja ir netikėta. Tačiau Viešpaties vedimu ji turėjo mums visiems padėti išsiaiškinti, kaip ir ką veikia Šventoji Dvasia.

Pirmą vakarą klebonas Mindaugas sakė, kad nėra labai lengva kalbėti apie Šventosios Dvasios veikimą, kad tai reikia tiesiog pajausti. Ji paliečia, uždega, veda. Taip atsitiko ir apaštalams Sekminių dieną. Vakarą baigėme filmu apie apaštalą Paulių. Žiūrint filmą, stebino tai, kad krikščionys Romoje, kurie buvo tikintys ir atsidavę Jėzui, bendravo su apaštalu Pauliumi, gyveno greta su evangelistu Luku, sunkiu jiems metu pasiduodavo gundymui kautis, žudyti ir viską pasiekti jėga, o ne Meile. Kaip mums, ieškantiems Dievo šiame patogiame vartotojiškame pasaulyje išmokti Meilės himną ir juo gyventi? „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta...“ (1 Kor 13, 1-8)

Šeštadienio rytą sulaukėme svečių. Šventosios Šeimos seserų kongregacijos sesės Kristina, Virginija ir Gertrūda ir jas iš Vilniaus atvežusi Limantė tikrai buvo pilnos Šventosios Dvasios energijos ir šilumos. Tai mes pajutome jų mokymuose, liudijimuose ir giedojime. Sesės atviravo, kad reikia kviesti Šventąją Dvasią, prašyti Jos malonių ir dovanų, bei neuždaryti Jai kelio į mūsų širdis savo suklupimais, nejautrumu ir abejingumu. Sesės liudijo, kad paliestas Šv. Dvasios keitiesi: daraisi jautresnis kitų nuopuoliams, einant tikėjimo keliu tampi galingas kaip dinamitas ("galybė" graikų kalboje reiškia ir dinamitas). Ir pradedi mylėti kitus – ir tuos nemylimus, kurie iki šiol tik erzindavo ir piktindavo...

Klebonas Mindaugas aprodė mums seminarijos erdves, atviravo apie metus, praleistus studijuojant šioje seminarijoje. Jis pastebėjo, kad daug kas seminarijos viduje dabar yra pakeista, bet laikas praleistas čia tikrai buvo ypatingas, dvasingas ir kupinas linksmų jaunatviškų pokštų. Mums labai pasisekė, nes klebonas atsakė į mūsų klausimą apie jo pašaukimą ir papasakojo, kaip jis suprato, kur Viešpats jį kvietė, vedė ir nuvedė.

Šis savaitgalis, praleistas Telšių kunigų seminarijoje mums visiems buvo nepakartojamas. Bendrystė prie ilgo (mums kiek per ilgo) stalo seminarijos valgomajame, už kurio sėdėdami jutome kaip mūsų balsų aidas pakildavo ir nubanguodavo aukštyn arčiau aukštų valgomojo lubų.  Susitaikymo Mišios, Užtarimo malda - šios ir kitos akimirkos iš tiesų keitė mus. Pajutome Šventosios Dvasios dvelksmą...

Grįžome pakylėti, pasiruošę kviesti ir priimti Šventąją Dvasią – po truputį, jautriai, neskubant, bet drąsiai. Kaip sakė sesė Kristina, „tiesiog ragauti Ją“. Norisi eiti tolyn, gilyn ir dėkoti... Ačiū klebonui Mindaugui už gerą humoro jausmą. Ačiū komandos nariui Liudui už vedimą giedant giesmes ir šlovinant Viešpatį. Ačiū komandos koordinatei Rasai už mažas, malonias ir netikėtas Šv. Dvasios dovanėles. Ačiū visiems savaitgalio dalyviams už bendrystę ir troškimą drauge ieškoti ir kviesti Šv. Dvasią. Ačiū Viešpačiui už gerą mums padovanotą savaitgalį . Buvo verta jame dalyvauti.

 

Alfa komandos narė Lilija