Atkakli malda

Šiandien švenčiame Pasaulinę misijų dieną, kurios tema „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Misija siekiama skelbti velykinį Jėzaus Prisikėlimą ir jo dovanojamą atleidimą. Jos tikslas – liudyti Jėzų Kristų ir skleisti jo Bažnyčioje nuoširdžios brolybės atmosferą, bendrai siekiant didesnės bendrystės ir teisingumo pasaulyje. Leiskimės įtraukiami Šventosios Dvasios, kuri ir šiandien sklinda Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Prašykime atleidimo dėl mūsų baimių, mūsų uždarumo, už tai, kad nebuvome misionieriais.

Pakrikštytas ir siunčiamas krikščionis neturi jokio produkto, kurį galėtų parduoti ar įpiršti pasauliui. Drauge su vykdančia savo misiją Kristaus Bažnyčia krikščionis gauna dieviškąjį gyvenimą, kad jį skelbtų, liudytų ir perteiktų kitiems dėl savo ir visų išgelbėjimo. Kristaus kryžius yra vieta, kur blogis nugalimas per meilę To, kuris miršta dėl mūsų, kuris miršta vietoj mūsų, mūsų mirtį padarydamas savąja. Nuolatinė ir nuoširdi malda yra kasdienis mūsų tikėjimo maistas.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzaus palyginime vaizduojama moteris, kurios teisių nepaiso korumpuotas teisėjas. Palyginime minimas neįvardytas miestas, turint omenyje, kad pasakojama istorija galėjo vykti bet kur: draugų draugams gyvenimas lengvai klojasi, o kitiems – deja... Palyginimo našlė nėra teisėjo draugė, todėl anas jos skundo neišklauso.

Jėzus atskleidžia vidinius teisėjo svarstymus – jis yra labai korumpuotas, visiškai nesuinteresuotas našlės skundu; jis nebijo Dievo, jam visiškai nerūpi žmonių gerovė. Tačiau našlė pasiryžusi būti pamatyta ir išklausyta. Tas pasiryžimas padeda išspręsti jos problemą. Šį palyginimą Jėzus pasitelkia norėdamas parodyti maldos reikalingumą, jos pirmaeilės būtinybės ir tęstinumo svarbą. Malda sudaro Bažnyčios misijos šerdį, per tą asmeninį ir bažnytinį santykį su Dievu viduje atnaujinamas žmogus ir bendruomenė. Visi esame mokiniai misionieriai: per krikštą būdami susieti su Velykų slėpiniu, esame siunčiami į pasaulį kaip Kristaus Bažnyčia, atpirktųjų bendruomenė, Dievo karalystės užuomazga ir pradmuo. Plėsti Bažnyčios ribas reiškia ne užkariavimą, o Dievo sūnų ir dukrų šeimos gausinimą. Nė vienas nėra atskirtas nuo išganymo.

Mokinį misijai formuoja ir ją veiksmingą daro tęstinė malda, nuolatinis maldavimas, atkaklus tiesos ir teisingumo siekis. Tik tas, kas atkakliai meldžiasi, auga tikėjimu, Kristų statydamas savo gyvenimo ir jam patikėtos misijos centre. Tik tas, kuris atkakliai meldžiasi, tampa dėmesingas ir geba išklausyti, pastebėti ir atpažinti nūdienos žmonijos širdyje glūdinčius poreikius bei klausimus. Išgyventi Misijų dieną reiškia atnaujinti mūsų entuziazmą būti Kristaus mokiniais. Esame pakrikštyti – taigi kasdien su nauju užsidegimu esame siunčiami.