Atvelykis

SKELBIMAI
2019 m. balandžio mėn. 28 d.

 

1. Šiandien II Velykų sekmadienis – Atvelykis. Dievo Gailestingumo sekmadienis.

2. Primename, kad iki gegužės 1 d. dar galima pervesti gyventojų pajamų mokesčio 2%. Jei apsisprendėte juos pervesti mūsų parapijai, esame labai dėkingi. Blankų galite gauti parapijos raštinėje arba bažnyčios gale.

3. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis Marijos litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.

4. Kitą sekmadienį, gegužės 5 d. – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu melsimės už gyvas ir mirusias Motinas. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas galite paaukoti auką atnešdami į parapijos raštinę arba įmesdami į tam skirtą aukų dėžutę. Po kiekvienų šv. Mišių motinoms bus teikiamas specialus palaiminimas.

5. Vaikinai nuo 16 iki 30 metų gegužės 3-4 dienomis Telšių kunigų seminarijoje yra kviečiami dalyvauti renginyje „24 val. po seminarijos stogu“. Išankstinė registracija iki 04 30. Platesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentose.

6. Parapijos vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 18 metų birželio 24-29 d. organizuojama stovykla „SPIEČIUS 2019“. Visus, norinčius dalyvauti, iki birželio 1 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Platesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba parapijos internetinėje svetainėje.

7. Ateinantį šeštadienį (gegužės 4 d.) 10.30 val. „Taikos Karalienės“ Marijos legionas kviečia bendrai maldai į ACIES šventę.