Atvelykis

SKELBIMAI
2020 m. balandžio mėn. 19 d.

1. Šiandien II Velykų sekmadienis – Atvelykis. Dievo Gailestingumo sekmadienis. Prieš 20 metų šią šventę į vedė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Prisikėlimo šventės oktavą, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas.

2. Balandžio 23 d., ketvirtadienį, minime šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.

3. Balandžio 24 d., penktadienį, minime pirmąjį baltų genčių misionierių šv. Adalbertą Vaitiekų, vienuolį ir kankinį.

4. Balandžio 25 d., šeštadienį, švenčiame evangelisto šv. Morkaus šventę.

5. Bažnyčia ir toliau asmeninei maldai atidaryta kasdien nuo 8.30 val. 

6. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus, jūsų intencijomis aukojamos šv. Mišios. Užprašyti šv. Mišias galima trimis būdais: 1. Atvykus į parapijos raštinę; 2. Telefonu 8-46-410120 arba 8-601-64256. 3. Elektroniniu paštu (nurodykite savo tel. numerį). Sutarus tikslią datą, auką galima perduoti atėjus į parapijos raštinę arba bankiniu pavedimu į parapijos sąskaitą (Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, LT677300010002328208), pavedimo paskirtyje nurodant „auka už mišias“ ir įrašant sutartą datą ir laiką, bei jūsų artimųjų vardus, už kuriuos prašėte šv. Mišių. Raštinės darbo laikas kasdien, išskyrus sekmadienius, 9.30-13 val. Ir 15-17.30 val. Tel. nr. 846 410120 arba 8 601 64256.

7. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Paramą šiuo metu geriau skirti, užpildant prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).