Choralistų kelionė į Panevėžį

Sekmadienį mūsų parapijos liaudiškų giesmių ansamblis (vad. V. Budreckis) vyskupo Lino Vodopjanovo Ofm kvietimu giedojo senąsias kantičkines giesmes Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kur žemaitiškų giesmių klausėsi gausus būrys tikinčiųjų. Gera dalintis seniausia lietuviška giesme...
Grįždami aplankėme tvarkomą Krekenavos baziliką, stabtelėjome prie žymiausio Lietuvos kryždirbio V. Svirskio kryžių, užsukomeį  t. Stanislovo Dobrovolskio Paberžę.