Choralistų piligrimystė Šiluvoje

Sekmadienį, paskutinę Didžiųjų Šilinių atlaidų dieną, mūsų parapijos giesmininkai - Schola Cantorum de Regina Pacis giedojo Šiluvoje.
Grįždami namo, aplankė ir buvusį mūsų parapijos vikarą kun. A. Bladžių, dabar klebonaujantį Nemakščiuose. Jo aptarnaujamoje Adakavo šv. Jono Krikštytojo parapijoje choralistai giedojo Sumos šv. Mišiose.