Choralistų tarnystė

Minint jubiliejinius 800 Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose metus, Telšių vyskupijos maldininkai meldėsi Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose.

Telšių vyskupijos tikintiesiems skirtą dieną šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, iš Telšių kilęs Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras  D. Trijonis, mūsų vyskupijos kunigai: Kauno kunigų seminarijos rektorius R. Norkus, kunigai V. Palionis, A. Eidintas, O. Jurevičius, D. Povilionis. Kartu meldėsi ir mūsų parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas. Savo maldas skyrėme už mūsų parapiją, bendruomenės aktyvą, vyskupijos kunigus ir visą Žemaitiją.

Liturgiją savo giesmėmis papuošė mūsų parapijos liaudiškų - kantičkinių giesmių ansamblis (vad. V. Budreckis).