Choralistų tarnystė Žygaičiuose

Mūsų parapijos giesmininkai „Schola Cantorum de Regina Pacis“ praėjusį sekmadienį Žygaičių klebono kun. Tomo Domarko kvietimu giedojo šv. apaštalo Mato atlaidų šventėje.
Atlaidų iškilmei vadovo Telšių katedros klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas.
Žygaitiškiai po šv. Mišių neskubėjo skirstytis, klausėsi senųjų liaudiškų kantičkų ir liko šiltam pabendravimui.