Didysis įsakymas

Ieškoti Jėzaus, mylint kaip Jis

Didysis Dievo įsakymas - apie jį skaitome šio sekmadienio ištraukoje iš Evangelijos pagal Joną. Atsivertę Katalikų Bažnyčios katekizmą, galime rasti, kad meilė yra pristatoma kaip dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską, o savo artimą kaip save pačius.

Meilę Jėzus padarė naujuoju įsakymu. Mylėdami vieni kitus, mokiniai seka Jėzaus meile, kuria Jis myli juos. Viešpats Jėzus Kristus sako: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Viešpaties Jėzaus Kristaus pasakyti žodžiai turėjo paliesti jo mokinių, jo pasekėjų, širdis. Katalikų Bažnyčios mokymas mus moko, kad meilė įkvepia ir gaivina visas dorybes. Meilė yra krikščioniškojo gyvenimo šaltinis ir tikslas. Meilės vaisiai yra džiaugsmas, taika ir gailestingumas; meilė skatina daryti gera ir prireikus broliškai įspėti; ji yra geranorė; žadina atsiliepti meile; išlieka nesavanaudiška ir dosni; ji reiškia draugystę ir bendravimą. Maldoje visada melskimės prašydami Viešpaties leisti vis labiau Jį mylėti, ir ne tik Jį, bet ir kiekvieną žmogų, esantį šalia.

Nors kiekvienas iš mūsų jau nuo vaikystės žinome 10 Dievo įsakymų, tačiau svarbu yra neužmiršti kad šalia jų yra ir Didysis Dievo įsakymas. Jis mus skatina mylėti ne tik Dievą, bet ir kiekvieną žmogų taip, kaip save. O jeigu savęs nemylime? Gi jeigu savęs nemylime, tai savimi ir nesirūpiname. Apleidžiame dvasinius dalykus, o taip pat ir žemiškus. O jei save mylime, tačiau nemylime kito žmogaus? Ar galime tada pastebėti kitų žmonių vargus, liūdesį, skausmą, kančią?

Jeigu mylime, tai priimame žmogų tokį, koks jis yra, ir jeigu įmanoma, stengiamės jam kuo nors pagelbėti, gyvendami pagal Dievo valią. Amen.

 kun. Rolandas Kazlauskas