Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų transliacijos iš Marijos Taikos Karalienės bažnyčios

Facebook paskyroje: Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

  

Didįjį Ketvirtadienį - Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 19.00 val.

Didįjį Penktadienį - Kryžiaus Kelio apmąstymai 19.00 val.
                                Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 20.00 val.

Didįjį Šeštadienį - Švč. Sakramento adoracija 9.00 - 19.00 val. (su parapijos kunigų vedamomis maldomis ir mąstymais)
                              Velyknakčio liturgija ir šv. Mišios 19.30 val.

Pirmąją šv. Velykų dieną - šv. Mišios 8.00 val.
Antrąją šv. Velykų dieną - šv. Mišios 10.00 val. 

Bažnyčia asmeninei maldai atidaryta kasdien nuo 8.30 val., tad atėję dienos metu (išskyrus 13-15 val.), galite kunigui atlikti asmeninę išpažintį.
Didžiojo Tridienio apeigų metu ir pirmą šv. Velykų dieną išpažintys nebus klausomos.

Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki šv. Velykų.

Primename apie dvasinės išpažinties galimybę. Tam reikia sužadinti gailestį už savo nuodėmes ir pasiryžti atlikti sakramentinę išpažinti, kai tam vėl bus galimybė.

Likime namie ir melskimės, jungdamiesi į pamaldų transliacijas.

ŠVENTUOJU PRISIKĖLIMU TESAUGO MUS VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS!