Dievo Gailestingumo sekmadienis

Praėjusį sekmadienį šventėme Atvelykį - Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Šiuo laiku ypatingai svarbu liudyti, kad Dievas yra gailestingas. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nesename interviu portalui www.bernardinai lt sakė: "Kur yra Dievas, kai pasaulyje yra kančia? Atsakymas – Dievas yra ant kryžiaus. Dievas kenčia drauge. Jis tai norėjo mums pasakyti pats žengdamas ant kryžiaus ir priėmęs mūsų dalią. Jei šis Dievo prakalbinimas nejaudina, tai niekas negalės atsakyti į gyvenimo prasmės klausimą. Jėzus stengėsi kančią mažinti gydydamas ligonius, guosdamas sužeistas širdis, net prikeldamas mirusius. Bet kai jis pats negalėjo jį ištikusios kančios sumažinti, Jis ją priėmė. Taip jis rodo, ką mes turime daryti su savo gyvenimu ir savo kančia Dievas siūlo gyvenimą su prasme ir gyvenimą be pabaigos. Niekas žmogui negali pasiūlyti daugiau. Tai gali tik Dievas." 

Prieš 20 metų šventasis Jonas Paulius II įvedė šį Dievo Gailestingumo sekmadienį, taip trokšdamas susieti Prisikėlimo (ir Kristaus Kančios bei mirties) slėpinį su tiesa, kad Dievas yra gailestingas. Iš tiesų, esame palaiminti, kad mūsų tėvynė, Vilnius, neša pasauliui šią žinią per šv. Faustiną Kovalską.

Taigi, po iškilmingų šv. Mišių parapijos kunigai dar suklupo Gailestingumo vainikėlio maldai. Jai pasibaigus, klebonas kun. Mindaugas Šlaustas laimino Klaipėdos miestą su Švč. Sakramentu iš bažnyčios bokšto.

Kun. Andrius Vaitkevičius prieš palaiminimą sakė: "Dar Senajame Testamente Izraelitai, trokšdami užkariauti miestus arba juos apginti, eidavo procesijose šaukdamiesi Dievo, ir nepaisant to, kad jų pajėgos būdavo daug silpnesnės, Dievas juos laimindavo ir suteikdavo to, ko prašė.

Antrajame mūsų eros tūkstantmetyje gausu Eucharistinių stebuklų, kurių dėka išgelbėjamos žmonių gyvybės, išmeldžiama apsauga nuo maro ir kitų baisių ligų. Vienas jų - Tirėnų Kavoje 1656 m. įvyksta Eucharistinis stebuklas. Neapolio Karalystėje siautėja maras, pareikalaujantis net 50-60 procentų gyventojų gyvybių. Tirėnų Kavos klebonas Frankas, nors ir žinodamas, kad rizikuoja suburdamas miesto gyventojus procesijai, apeina visą miestą ir, kada atvyksta į centrinę aikštę, palaimina susirinkusiuosius ir visą miestą Švenčiausiuoju Sakramentu. Pagal rašytinius šaltinius ir žodinę tradiciją 1656 m. po Eucharistinės procesijos stebuklingai baigiasi 28 metus trukęs maras.

Štai ir popiežius Pranciškus kovo 15 dieną meldėsi, teikdamas palaiminimą visam pasauliui ir melsdamas pandemijos pabaigos prie Stebuklingos Dievo Motinos ikonos („Salus Popoli Romani“) bei prie stebuklingojo kryžiaus iš San Marcello al Corso bažnyčios. Paveikslai, prie kurių šimtmečiais meldėsi nesuskaičiuojama daugybė žmonių, prašant epidemijų pabaigos. Prašant Dangaus malonių ir užtarimo, atgailos dvasios atnaujinimo ir tikėjimo atgimimo širdyse.

Šiandien, dalyvaudami iškilmingoje miesto į keturias puses laiminimo ceremonijoje, mes prašome Viešpatį malonės, jog baigtųsi pandemija, prasidėjusi Kinijoje, o visi ligoniai kuo greičiau pasveiktų, sveikieji nesusirgtų. Šiuo laiku, kada patiriame sunkumus, Bažnyčia ir pats Viešpats, esantis Švenčiausiame Sakramente, ateina mums į pagalbą. Tebus ši akimirka atgailos dvasios pažadinimo ir tikėjimo malonės atnaujinimo, karštesnio santykio su Dievu atkūrimo valanda."

Po palaiminimo ir klebono tarto sveikinimo žodžio, savo linkėjimus miestui taip pat perdavė ir miesto meras Vytautas Grubliauskas, sugrojęs giesmę "Linksma diena mums nušvito". 

Ačiū visiems, kad buvote kartu šventinių transliacijų metu. Tegu laimina mus Gailestingasis Tėvas!

 

Už transliaciją dėkojame Live Video komandai.
Už nuotraukas - Genovaitei Overlingienei.