Ekumeninis Dievo Žodžio šventimas

Sausio 25 d., šeštadienį, Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo švenčiamas Dievo Žodis kartu su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Dievo Žodžio liturgijoje dalyvavo Klaipėdos Evangelikų liuteronų bendruomenė, Išganymo armijos, Miesto bažnyčios, Laisvųjų krikščionių, krikščionių bendruomenės „Klaipėdos vynuogynas“ ir kitų bendruomenių vadovai ir tikintieji.

Šaukdamiesi Šventosios Dvasios, meldėme, kad broliai ir sesės Kristuje vieningai laikytųsi Kristaus, Dievo Žodžio, ištikimai Juo sektų ir vieni kituose atpažintų tą patį Viešpatį, kurio vardu esame suvienyti.

Kartu visuotinėje maldoje meldėmės:
Negalime atlaikyti gyvenimo audrų būdami vieni. Laivas plaukia pirmyn, kai visi irkluoja drauge. Susidūrę su sunkumais, pripažįstame poreikį irtis drauge ir sutelkti pastangas.

Gerasis Dieve, išgydyk skausmingus praeities atsiminimus, kurie sužeidė mūsų Bažnyčias ir toliau lemia mūsų atsiskyrimą.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik mums Susitaikinimą.

Gerasis Dieve, išmokyk mus sekti Kristumi, kuris yra tikroji Šviesa.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik mums Įžvalgos.

Gerasis Dieve, kai jaučiamės blaškomi gyvenimo audrų, sustiprink mūsų pasitikėjimą Tavo Apvaizda.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik mums Vilties.

Gerasis Dieve, perkeisk mūsų susiskaldymus į darną, o mūsų nepasitikėjimą paversk tarpusavio priėmimu.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik mums Pasitikėjimo.

Gerasis Dieve, duok mums drąsos sakyti tiesą laikantis teisingumo ir meilės.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik Stiprybės.

Gerasis Dieve, sugriauk visas regimas ir neregimas kliūtis, trukdančias mums svetingai priimti seseris ir brolius, kurie patiria pavojus ar kuriems reikia pagalbos.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik Svetingumo.

Gerasis Dieve, duok mums ir mūsų bendruomenėms naujas širdis, kad galėtume būti Tavo išgydymo nešėjai.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik Atsivertimą.

Gerasis Dieve, atverk mūsų akis ir leisk žvelgti į visą kūriniją kaip į Tavo dovaną; atverk mūsų rankas, kad galėtume solidariai dalytis jos vaisiais.
Išklausyk mūsų maldą ir suteik Dosnumo.

Po Dievo Žodžio liturgijos dar kartą susitikimo agapėje prie arbatos puodelio.

Telaimina Viešpats savąją tautą!