Ganyk mano aveles

Žmonių žvejai

Po Jėzaus prisikėlimo mokiniams nebuvo lengva. Jie nežino, ar bent jau aiškiai nesuvokia, ką Jėzus planuoja, ar ką darys, kas dar gali įvykti po tokio neįsivaizduojamai didžio prisikėlimo įvykio, ir kaip tai paveiks jų būsimą gyvenimą. Ištraukti iš šeimos ir savo gyvenimo aplinkos rato, jie prarado tvirtą gyvenimo atsparą. Ankstesnis gyvenimo būdas nebeteko prasmės.

Prisikėlusysis liepė eiti į Galilėją, kur žadėjo su jais susitikti. Tačiau aiškiau nepasakė, ne kur, nei kaip tai įvyks. Mokiniai išgyvena netikrumą. Bendrystė su Jėzumi yra niekaip nenumatoma ir neapčiuopiama. Laikas, praleistas drauge su Jėzumi, taip pat nestokojo iššūkių, tačiau nuo šiol mokiniai turi išmokti būti „be Jėzaus“. Situacija yra tokia: gali įvykti bet kas, tačiau niekas apčiuopiamai nevyksta. Nė vienas iš apaštalų būrio nežino, kaip toliau klostysis jų gyvenimas.

Išaušta rytas. Pavargę ir atpratę nuo ankstesnio darbo, nusivylę, jog nebemoka net žvejoti, mokiniai palengva iriasi prie kranto. Pamato kažką, stovint krante, tačiau iš pradžių jo neatpažįsta. Evangelijoje vėl vaizduojamas prieštaringas mokinių suvokimas. Juk jie anksčiau daugybę kartų yra matę Jėzų, tačiau dabar Jis buvo kitoks, negu mokiniai buvo pratę matyti. Kita vertus, tai buvo tas pats Jėzus, mokiniai pažino Jį iš balso ir iš to, kaip Jis laužė duoną. Jie pažino Nukryžiuotojo tapatybę per žaizdų žymes, pažino ir per stebuklingai gausų žūklės laimikį, sugautą, vadovaujantis Jo patarimu. Vis dėlto Jėzus buvo kitoks negu anksčiau. Tačiau mokiniai negalėjo tiksliai suvokti, kokia kitoniškumo esmė. Pro pažįstamus bruožus švietė nauja, iki tol neatpažinta būtis.

Vėl pirmutinis Jėzų pažįsta mylintis ir Jo mylimas Jonas. Ir savo atpažinimu pasidalija su Petru. Petrui dera viską žinoti, jis yra mokinių vadovas ir atspara. Petras skuba pas Jėzų, trokšta Jo artumo, nepaisydamas juos skiriančio vandens. Kokia pasakojimo apie gausią žūklę prasmė? Jėzus nori, kad mokiniai išmoktų būsimajame darbe pasikliauti ne vien patirtimi ir išmanymu. Jie turi išmokti žvelgti į Jėzų ir klausytis Jo. Jėzus daro jų veiklą sėkmingą ir vaisingą. Jie turi išmokti atpažinti po visais išgyvenimais slypinčią pamatinę tiesą: Jėzus yra Viešpats. Nuo šiol jie niekuomet nebebus „nepriklausomi“ nuo Jo. Tai guodžia ir drauge skausmingai moko nuolankumo. Mokinių būryje nebėra vietos arogantiškiems vadybininkams.

Pasak Bažnyčios mokytojo Jeronimo, senovėje manyta, kad 153 žuvų rūšys atitinka žmonių genčių skaičių. Žmonių žvejai turi suvokti visuotiną užduotį kreiptis į visus žmones. Jėzus pažada, kad į jų tinklus pateks didžiulė daugybė žmonių. Neplyštantis tinklas pavaizduoja Bažnyčią, kurios negali suplėšyti žmonių įvairovė. Petras ištraukia tinklą į krantą – taip tampa regima jo vadovaujama tarnystė. Šiuo veiksmu pavaizduotas palyginimas yra kartu Bažnyčios pristatymas po Velykų. Ankstyvoji Bažnyčia jau nutuokia uždavinius ir tarnystes, drauge suprasdama, kas teikia jai galią. Jėzus pakviečia savo mokinius kaip vaišių šeimininkas. Jis vaišina juos valgiais, kurių jie neparuošė. Viešpats sukviečia juos prie savo stalo. Bendrai valgydami, jie turi patirti artumą su Viešpačiu.

Parengė kun. Valerijonas Rima