Giesminga choralistų kelionė

Šeštadienį mūsų parapijos choralistai br. Rolando OFM kvietimu, giedojo senąsias kantičkines giesmes Kauno šv. Jurgio pranciškonų bažnyčioje. Čia buvo švenčiama liturgija, skirta Asyžiaus neturtėliui šv. Pranciškui, po šv. Mišių buvo laiminami maldininkų atsivesti naminiai augintiniai.

Po to giesmininkai apsilankė Pažaislio vienuolyne, kur kazimieriečių kongregacijos vyresnioji sesuo Silvija LSSC papasakojo turtingą vienuolyno istoriją.

Na, o pakeliui namo aplankėme Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyną. Sesėms taip pat padavonojome kantičkinių giesmių valandėlę. Paštuvos vienuolynas šiemet švenčia įsikūrimo Lietuvoje 25 metų sukaktį.

Tai buvo turininga kelionė, pilna įspūdžių ir įkvėpimo.