I Advento sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. lapkričio mėn. 29 d.

  1. Šiuo sekmadieniu prasideda adventas. Advento sekmadieniais prieš rytines šv. Mišias 7.30 val. bus giedamos Rarotos. Tai „Švč. Mergelės Marijos valandos“ – giesmės ir maldos, pagerbiančios Dievo Motiną.
  1. Šiemet dėl pandemijos negalėsime kalėdoti - lankyti jūsų namuose. Tačiau jūs visada laukiami parapijos raštinėje. Iš anksto susitarus telefonu, galite susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Taip pat kasdien raštinėje priimame metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“. Sekmadieniais šią auką po kiekvienų šv. Mišių galite atnešti į pačią bažnyčią prie krikštyklos, kur budės savanoris. Dėkojame už jūsų paramą aukomis, tarnystėmis ir maldomis.
  1. Jau galima įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui. Kasdien kalėdaičių galite gauti raštinėje, o sekmadieniais, vengiant susibūrimo, jų galite gauti bažnyčios priekyje prie grotelių.
  1. Gruodžio 1-23 d. kasdien nuo 15 iki 17.30 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinė Švč. Sakramento adoracija. Sekmadieniais Švč. Sakramento adoracija, kaip įprasta, vyks po 10 val. šv. Mišių iki Sumos. Labai reikia savanorių, galinčių bent po valandėlę pabudėti maldoje. Kviečiame jus užsirašyti parapijos raštinėje.
  1. Lietuvos ,,Caritas" ir Lietuvos advokatūra lapkričio 30 - gruodžio 4 d. organizuoja nemokamą teisinę konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu. Galite konsultuotis civilinės, administracinės, darbo, paveldėjimo, Baudžiamosios, vykdomosios (santykiai su antstoliais) ir kt. teisės klausimais. Registracija parapijos „Caritas“ telefonu 868758020.
  1. Advento sekmadieniais prieš ir po kiekvienų šv. Mišių tiek bažnyčios gale, tiek knygynėlyje, tiek parapijos raštinėje galite įsigyti „Caritas“ žvakutę. Taip paremsite „Carito“ globojamus parapijos vargstančius. Te gerumas mus vienija!