I gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. kovo mėn. 10 d.

 

1. Kiekvieną gavėnios penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje bus giedami Kalvarijos kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš ryto šv. Mišias 7.30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

2. Kiekvieną gavėnios trečiadienį I-ojoje katechetikos klasėje 18.30 val.  žiūrėsime filmus, dalinsimės mintimis ir arbata. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracijoje apmąstysime septynis Jėzaus žodžius nuo Kryžiaus. Pilną gavėnios programą galite rasti bažnyčios gale esančiame stende bei internetinėje svetainėje.

3. Bažnyčios gale rasite mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naują numerį, skirtą gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius.

4. Gavėnios laiką įprasminkime meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas išsilaiko tik geranoriškomis klausytojų aukomis. Visą gavėnią savo auką galite įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

5. Kovo 11-ąją (pirmadienį) švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Padėkos už laisvę šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 val.

6. Jau kurį laiką planuojame statyti parapijos namus, kuriuose mūsų bendruomenė be kitų pagalbinių patalpų turėtų ir salę. Todėl svarbios visų parapijiečių idėjos, pasiūlymai ir sklaida viešojoje erdvėje. Tad kovo 15 d., penktadienį, 17 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės) vyks susirinkimas, į kurį kviečiame parapijiečius, galinčius prisidėti savo idėjomis ir norinčius įsitraukti į parapijos namų planavimo komandą.

7. Naujas Artumos žurnalas kviečia mus pamąstymui apie šventumą. Ar šventi būna tik herojiški žygdarbiai? Kas mūsų veiklą padaro šventą? Ar galima būti šventu, jei dirbi kasoje, apsaugininku ar šlavėju? Pasirodo, šventumas yra šalia kiekvieno iš mūsų. Žurnalą galite įsigyti bažnyčios gale arba religinių prekių parduotuvėlėje.