I Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. kovo mėn. 1 d.

 1. Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.
 1. Gavėnios metu prie šv. Antano statulos stovi „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Jei žinote, kam tokios paramos reikia, praneškite „Caritas“ savanoriams kiekvieną sekmadienį prieš arba po 12 val. šv. Mišių.
 1. Kovo 1 d. – pirmasis Gavėnios sekmadienis. Minime maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Prisiminkime visus tautiečius, gyvenančius toli nuo Tėvynės ir melskime mums visiems vienybės.
 1. Kovo 1 d., sekmadienį, parapijos raštinėje pradedame registraciją, norinčių vykti į Lietuvos Jaunimo dienas, kurios vyks birželio 27-28 d. Šiauliuose. Platesnė informacija skelbimų lentose.
 1. Ateinantis antradienis – pirmas mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmas mėnesio penktadienis skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose taip pat melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmąjį mėnesio šeštadienį giedame Švč. Mergelės Marijos litaniją.
 1. Kovo 4 d., trečiadienį, minėsime šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos šventąjį ir jos globėją. Prašykime šv. Kazimiero užtarimo mūsų tėvynei ir mums, kad sektume jo gyvenimo pavyzdžiu.
 1. Kovo 5 d., ketvirtadienį, Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) vyks maldų ir šlovinimo vakaras už Klaipėdos miesto tikėjimo atsinaujinimą. 18.00 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas.
 1. Kovo 6 d., penktadienį, po vakaro šv. Mišių antrasis Gavėnios penktadienių susitikimas su Dievo Žodžiu „Kuo maitinu savo gyvenimą?“. Mintimis dalinsis Vėžaičių ir Slengių parapijų klebonas kun. Viktoras Daujotis.
 1. Bažnyčios gale rasite mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naują numerį, skirtą gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius. Bažnyčios gale esančiame stende išvysite Baltijos gimnazijos mokinių sukurtą parodą „Kančioje gimstanti viltis“.
 1. Kovo 11-ąją (pirmadienį) švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Padėkos už laisvę šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 val.
 1. Naujas „Artumos“ žurnalas kviečia mus pamąstymui apie godumą ir dosnumą. Ar visa, ko gyvenime trokštame, yra verta šio gyvenimo (o juo labiau – anapusinio).