II Advento sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. gruodžio mėn. 6 d.

  1. Švenčiame II-ąjį advento sekmadienį. Advento sekmadieniais prieš rytines šv. Mišias 7.30 val. giedame Rarotas. Tai „Švč. Mergelės Marijos valandos“ – giesmės ir maldos, pagerbiančios Dievo Motiną. Šio sekmadienio rinkliava skiriama Lietuvos „Caritas“ organizacijai paremti.
  1. Šiemet dėl pandemijos negalėsime kalėdoti - lankyti jūsų namuose. Tačiau jūs visada laukiami parapijos raštinėje. Iš anksto susitarus telefonu, galite susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Taip pat kasdien raštinėje priimame metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“. Sekmadieniais šią auką po kiekvienų šv. Mišių galite atnešti į pačią bažnyčią prie krikštyklos, kur budi kunigas. Dėkojame už jūsų paramą aukomis, tarnystėmis ir maldomis.
  1. Ar jau turite kalėdaičių Kūčių stalui? Kasdien kalėdaičių galite gauti raštinėje, o sekmadieniais, vengiant susibūrimo, jų galite gauti bažnyčios priekyje prie grotelių.
  1. Iki gruodžio 23 d. kasdien nuo 15 iki 18 mūsų bažnyčioje vyksta adventinė Švč. Sakramento adoracija. 15 val. kalbame Gailestingumo vainikėlį, o 17. 30 val. Vakarinę Brevijoriaus maldą. Ačiū visiems, ateinantiems kartu pasimelsti.
  1. Visą Adventą tiek bažnyčios gale, tiek knygynėlyje, tiek parapijos raštinėje galite įsigyti „Caritas“ žvakutę. Taip paremsite „Carito“ globojamus parapijos vargstančius. Te gerumas mus vienija!
  1. Gruodžio 8, antradienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.

  2. Vakar minėjome tarptautinę savanorių dieną. Dėkojame visiems parapijoje savanoriaujantiems žmonėms už jūsų laiką, talentus ir pasiaukojimą!