II eilinis sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. sausio mėn. 20 d.

 

1. Šią savaitę kone kasdien Bažnyčia mini šventuosius ir palaimintuosius. Pirmadienį minėsime šv. Agnietę, mergelę, kankinę. Ketvirtadienį – šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Penktadienį Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Šeštadienį minėsime šventuosius vyskupus Timotiejų ir Titą.

2. Penktadienį prasidėjo maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Sausio 18-25 d. įprastomis sąlygomis, giedant arba recituojant, maldą „Visi tebūna viena...“ galima pelnyti visuotinius atlaidus.

3. Sausio 25 d. (penktadienį) Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje vyks pirmasis maldų ir šlovinimo vakaras už Klaipėdos miesto atsinaujinimo dieną. 18 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.

4. Maloniai kviečiame dalyvauti penkių susitikimų kurse tėvams, auginantiems paauglius. Susitikimai prasideda vasario 8 d. (penktadienį) 19 val. mūsų bažnyčios I-oje katechetikos klasėje. Būtina išankstinė registracija. Platesnę informacija rasite skelbimų lentoje.

5. Klaipėdos miesto šeimos centas sutuoktinių poras kviečia į programą „8 pasimatymai sutuoktiniams“. Susitikimai prasideda vasario 15 d. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.