II gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. kovo mėn. 17 d.

 

1. Kiekvieną gavėnios penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje giedami Kalvarijos kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš ryto šv. Mišias 7.30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

2. Kiekvieną gavėnios trečiadienį I-ojoje katechetikos klasėje 18.30 val.  žiūrime filmus, dalinamės mintimis ir arbata. Šį kartą mūsų laukia filmas „Adomo obuoliai“. Ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracijoje apmąstome septynis Jėzaus žodžius nuo Kryžiaus. Pilną gavėnios programą galite rasti bažnyčios gale esančiame stende bei internetinėje svetainėje.

3. Bažnyčios gale vis dar yra mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naujas numeris, skirtas gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius.

4. Gavėnios laiką įprasminkime meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas išsilaiko tik geranoriškomis klausytojų aukomis. Visą gavėnią savo auką galite įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

5. Jeigu norite paremti parapijos „Caritas“ senelių globos namus maistu, kviečiame dalyvauti „Maisto banko“ akcijoje, kuri vyks kitą savaitgalį, kovo 22-23 d., nuo 10 val. iki 20 val. Produktus rinksime autobusų stoties „Iki“ parduotuvėje.  Iš anksto dėkojame.   

6. Naujas Artumos žurnalas kviečia mus pamąstymui apie šventumą. Ar šventi būna tik herojiški žygdarbiai? Kas mūsų veiklą padaro šventą? Ar galima būti šventu, jei dirbi kasoje, apsaugininku ar šlavėju? Pasirodo, šventumas yra šalia kiekvieno iš mūsų. Žurnalą galite įsigyti bažnyčios gale arba religinių prekių parduotuvėlėje.