II Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. kovo mėn. 8 d.

1. Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

2. Gavėnios metu prie šv. Antano statulos stovi „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Jei žinote, kam tokios paramos reikia, praneškite „Caritas“ savanoriams kiekvieną sekmadienį prieš arba po 12 val. šv. Mišių.

3. Kovo 11-ąją (trečiadienį) švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Padėkos už laisvę šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 val.

4. Kovo 13 d., Gavėnios penktadienių susitikimas „Kuo maitinu savo gyvenimą?“. Šv. Rašto įžvalgomis dalinsis šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius.

5. Kovo 14 d., šeštadienį, 17 val. mūsų bažnyčioje koncertuos choras „Cantare“. Koncertas skiriamas iniciatyvai „Niekieno vaikai“. Jos savanoriai rūpinasi vienišais vaikais ligoninėje, kurie yra palikti be tėvų ar globėjų priežiūros. Skirdami savanorišką auką, paremsite šią iniciatyvą Klaipėdos mieste.

6. Kovo 15 d., sekmadienį, parapijos „Caritas“ organizuoja paramos akciją mūsų parapijiečiui šešiolikmečiui Germanui. Dėl cerebrinio paralyžiaus jis negali vaikščioti, atsisėsti ir apskritai sunkiai valdo savo kūną. Kviečiame padėti šeimai įsigyti jam reikalingą aparatą, kuris kainuoja apie 8000 eurų. Bažnyčios gale savanoriai rinks aukas. Kovo 29 d., sekmadienį, Sumos šv. Mišiose melsimės už visus paaukojusius Germanui.

7. Kovo 15 d., sekmadienį, Sumos šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Kryžiaus Kelio tądien neisime. Po šv. Mišių iš karto pradėsime giedoti Kalvarijos Kalnus, kuriuos taip pat transliuos Marijos Radijas.

8. Pradėjome registraciją, norinčių vykti į Lietuvos Jaunimo dienas, kurios vyks birželio 27-28 d. Šiauliuose. Platesnė informacija skelbimų lentose.

9. Bažnyčios gale rasite mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naują numerį, skirtą gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius. Visa informacija ir bažnyčios stenduose.

10. Nuo kovo 20-osios, penktadienio, vakaro (19 val.) iki kovo 21-osios vakaro (17.30 val.) bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą trunkanti Švenčiausiojo sakramento adoracija. Šią tradiciją prieš šešerius metus įvedė popiežius Pranciškus. Norinčius įsipareigoti ir skirti valandą budėjimui adoracijoje, kviečiame iki kovo 19 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje.