II Kalėdų sekmadienis

SKELBIMAI
2021 m. sausio mėn. 3 d.

  1. Švenčiame II-ąjį sekmadienį po Kalėdų. Vyskupų nutarimu, bažnyčiose viešos pamaldos nevyks dar iki sausio 10 d. Dėkojame, kad jungiatės į maldą namuose, transliacijų pagalba. Šv. Mišios iš mūsų bažnyčios transliuojamos Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija kasdien 18 val. ir sekmadieniais 10 val.
  1. Dėkojame visiems, Kalėdų laiku parėmusiems ir toliau remiantiems parapiją ir „Carito“ veiklas. Tik būdami kartu, galime sukurti tikrus stebuklus.
  1. Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija jau galite įvertinti Prakartėlės konkurso dalyvių atsiųstas nuotraukas. Daugiausiai patiktukų surinkusių 3 nuotraukų autoriai bus paskelbti kitą sekmadienį po 10 val. šv. Mišių.
  1. Sausio 6 d., trečiadienį, Viešpaties apsireiškimo šventė: Trys Karaliai. Šią dieną pašventinta kreida tikintieji žymi savo namų duris simbolinėmis trijų karalių (Kasparo, Merkelio ir Baltazaro) vardų pirmosiomis raidėmis.
  1. Sausio 10 d., kitą sekmadienį, Viešpaties krikšto šventė. Tai paskutinė Kalėdų laikotarpio diena.
  1. Sausio 13-ąją, trečiadienį – Laisvės Gynėjų diena. Už Tėvynę Lietuvą bei už žuvusius jos gynėjus melsimės 18 val. šv. Mišiose.