II sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. sausio mėn. 19 d.

 

  1. Šiandien minime pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Popiežius Pranciškus ypatingai kviečia melstis už nepilnamečius migrantus, pažeidžiamus ir bebalsius.

  2. Sausio 18 d. prasidėjo maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Tad kitą šeštadienį, sausio 25 d., 16 val. mūsų bažnyčioje rengiamos ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvaus tikintieji iš įvairių krikščioniškų bendruomenių. Rinkliava, surinkta šių pamaldų metu, bus skirta Biblijos draugijai paremti.

  3. Sausio 26 d., sekmadienį, švęsime Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius Pranciškus ragina mus vis uoliau skaityti Šventąjį Raštą, giliau jį apmąstyti ir drąsiau skelbti. 10 val. šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Bažnyčios gale savanoriai rinks aukas radijui paremti.

  4. Ateinančią savaitę Bažnyčia kone kasdien mini šventuosius ir palaimintuosius. Antradienį minėsime šv. Agnietę, mergelę, kankinę; penktadienį šv. Pranciškų Salezą – vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Šeštadienį – šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę.

  5. Bažnyčios gale rasite atnaujintą parapijos „Caritas“ lentą, kurioje galite prisegti savo skelbimus, jei jums reikia paramos daiktais ar paslaugomis. Taip pat kviečiame pasiskelbti ir tuos, kurie gali padėti.

  6. Parapijos „Caritas“ pavasarį planuoja dalyvauti Maisto Banko akcijoje, todėl tuos, kam reikalinga parama maisto produktais, kviečiame po Sumos šv. Mišių užsirašyti pas „Caritas“ koordinatorę arba susisiekti telefonu 8 687 58 020.

  7. Mūsų bažnyčioje eksponuojama paroda, apžvelgianti šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kelionę į Lietuvą. Per Lietuvą keliaujanti paroda primena šį iškilų Laisvės šauklį, kurio 100-ąsias gimimo metines netrukus minėsime. Bažnyčios gale taip pat galite paimti informacinį parodos bukletą.

  8. Gautas naujas "Artumos" numeris, kurio tema - "Dievui - taip, Bažnyčiai - ne". Kodėl einu arba neinu į bažnyčią. Šiame numeryje rasite ir visada aktualią temą - kaip elgtis bažnyčioje. Žurnalą galite įsigyti knygynėlyje arba bažnyčios gale.