II sekmadienis po šv. Kalėdų

SKELBIMAI
2020 m. sausio mėn. 5 d.

 

  1. Sausio 6 d., pirmadienį, Viešpaties apsireiškimo šventė: Trys Karaliai. Šią dieną pašventinta kreida tikintieji žymi savo namų duris simbolinėmis trijų karalių (Kasparo, Merkelio ir Baltazaro) vardų pirmosiomis raidėmis.

  2. Sausio 6 d., Trijų Karalių iškilmėje, 18 val. šv. Mišiose giedos Klaipėdos choras „Aukuras“, gros Klaipėdos brass kvintetas. Kalėdinės muzikos koncerte po Šv. Mišių šventinę programą dovanos Palangos orkestras. Skambės gražiausi kalėdiniai kūriniai chorui bei pučiamiesiems.

  3. Sausio 7 d., antradienį, Mažosios Lietuvos muziejus organizuoja Klaipėdos senųjų kapinių (dabar Skulptūrų parkas) 200 metų įsteigimo jubiliejų. Ta proga 17 val. skambės visų Klaipėdos bažnyčių varpai, o Skulptūrų parko aikštelėje prie esančiame Tautinių mažumų centro vyks minėjimas, kurio programą rasite stende bažnyčios gale.

  4. Kitą sekmadienį sausio 12 d. Viešpaties krikšto šventė. Tai paskutinė Kalėdų laikotarpio diena. Tądien po 10 val. šv. Mišių apdovanosime gražiausius Prakartėlės konkurso dalyvių darbus.

  5. Sausio 13-oji, pirmadienį – Laisvės Gynėjų diena. maldos Už Tėvynę Lietuvą bei už žuvusius jos gynėjus melsimės 18 val. šv. Mišiose.