III Advento sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. gruodžio mėn.
13 d.

 1. Švenčiame III-ąjį advento sekmadienį, vadinamą Džiaugsminguoju. Advento sekmadieniais prieš rytines šv. Mišias 7.30 val. giedame Rarotas. O kasdien nuo 15 val. tęsiame advento Švč. Sakramento adoraciją. 15 val. kalbame Gailestingumo vainikėlį, o 17.30 val. – Brevijoriaus Vakarinę maldą.
 1. Šiandien vyksta tradicinis Marijos radijo renginys – adventinis MARIJATONAS. Mūsų bažnyčioje prieš ir po šv. Mišių Marijos radijo savanoriai renka aukas naujos studijos ir koplyčios statybai. Marijos radijas tikisi jūsų paramos, kad nesustotų šiuo sunkiu laikotarpiu vykdomos statybos. Esame labai dėkingi!
 1. Raštinėje priimame metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“. Sekmadieniais šią auką po kiekvienų šv. Mišių galite atnešti į pačią bažnyčią prie krikštyklos, kur budi kunigas.
 1. Jei dar neturite kalėdaičių, jų galite gauti raštinėje, o sekmadieniais bažnyčios priekyje prie grotelių.
 1. Šiais metais Advento rekolekcijų nebus, tačiau primename, kad prieš visas šv. Mišias galima atlikti Kalėdinę išpažintį. Taip pat iš anksto susitarus telefonu, galima susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai.
 1. Visą Adventą tiek bažnyčios gale, tiek knygynėlyje, tiek parapijos raštinėje galite įsigyti „Caritas“ žvakutę. Taip paremsite „Carito“ globojamus parapijos vargstančius. Te gerumas mus vienija!
 1. Dėmesio! Skelbiamas Prakartėlės konkursas. Galima ją nulipdyti, sukonstruoti ar nupiešti. Šiais metais prakartėles kviečiame fotografuoti savo namuose, tad konkurse dalyvaus jų nuotraukos. Visas konkurso sąlygas rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
 1. Skelbiame šv. Kalėdų pamaldų tvarką.

  Gruodžio 24 d., ketvirtadienis - Kūčios. Tądien Lietuvoje laikomasi pasninko. Kūčių vakarą, kaip įprasta, 18 val. šv. Mišių nebus. 
  21 val. - pirmosios Šv. Kalėdų Nakties Mišios. Prakartėlės pašventinimas.

  Gruodžio 25 d., penktadienis (I-oji Kalėdų diena)
  Šv. Mišios aukojamos: 8.30 val., 10 val., 12 val., 18 val.

  Gruodžio 26 d., šeštadienis (II-oji Kalėdų diena)
  Šv. Mišios aukojamos: 8 val., 12 val., 18 val.

  Gruodžio 31 d., ketvirtadienis (Naujųjų Metų išvakarės)
  23 val. Padėkos šv. Mišios

  Sausio 1 d., penktadienis (Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja)
  Šv. Mišios aukojamos: 10 val., 12 val. ir 18 val.