III eilinis sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. sausio mėn. 27 d.

 

1. Vasario 2 d. (šeštadienį) Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios). Tiek ryto, tiek vakaro šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės.
Taip pat ši diena yra pašvęstojo gyvenimo diena. Savo maldose prisimename visus vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuoliją.

2. Vasario 3 d. (sekmadienį) minėsime šv. kankinį Blažiejų. Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės, bei meldžiamasi, prašant Dievo ir šv. Blažiejaus saugoti nuo gerklės ligų.

3. Kitas sekmadienis - pirmas mėnesio sekmadienis. 10 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas. Po šv. Mišių šeimoms bus teikiamas specialus palaiminimas, uždedant rankas.

4. Maloniai kviečiame dalyvauti penkių susitikimų kurse tėvams, auginantiems paauglius. Susitikimai prasideda vasario 8 d. (penktadienį) 19 val. mūsų bažnyčios I-oje katechetikos klasėje. Būtina išankstinė registracija. Platesnę informaciją rasite skelbimų lentoje.

5. Klaipėdos miesto šeimos centras sutuoktinių poras kviečia į programą „8 pasimatymai sutuoktiniams“. Susitikimai prasideda vasario 15 d. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

6. Kitą sekmadienį (vasario 3 d.) po visų šv. Mišių "Marijos Radijo" savanoriai bažnyčios gale rinks aukas radijo išlaikymui.