III gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. kovo mėn. 24 d.

 

1. Rytoj kovo 25 d. (pirmadienį) Viešpaties apreiškimo iškilmė.

2. Kovo 28 d. ketvirtadienį mūsų bažnyčioje organizuojama Švč. Sakramento adoracija vaikams ir jaunimui, kuri prasidės 17 val. Maloniai kviečiame ateiti į susitikimą su Jėzumi.

3. Nuo kovo 29-osios vakaro (19 val.) iki kovo 30-osios vakaro (17.30 val.) bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą trunkanti Švenčiausiojo sakramento adoracija. Šią tradiciją prieš penkerius metus įvedė popiežius Pranciškus. Norinčius įsipareigoti ir skirti valandą budėjimui adoracijoje, kviečiame iki kovo 27 d. užsiregistruoti parapijos raštinėje.

4. Kiekvieną gavėnios penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje giedami Kalvarijos kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš ryto šv. Mišias 7.30 val. giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

5. Kiekvieną gavėnios trečiadienį I-ojoje katechetikos klasėje 18.30 val.  žiūrime filmus, dalinamės mintimis ir arbata. Šį kartą mūsų laukia filmas „Kartą gyveno Uvė“.

6. Gavėnios laiką įprasminkime meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas išsilaiko tik geranoriškomis klausytojų aukomis. Visą gavėnią savo auką galite įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

7. Atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“ nuo kovo 29-osios (penktadienio) vakaro iki kovo 30-osios (šeštadienio) vakaro visus kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Prieš ryto ir vakaro šv. Mišias bus klausomos išpažintys. Parapijos raštinėje registruojame žmones šiai maldos tarnystei.

8. Naujas Artumos žurnalas kviečia mus pamąstyti apie šventumą. Kas mūsų veiklą padaro šventą? Pasirodo, šventumas yra šalia kiekvieno iš mūsų. Žurnalą galite įsigyti bažnyčios gale arba religinių prekių parduotuvėlėje.