III Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. kovo mėn. 15 d.


1. Šiandien Sumos šv. Mišias tiesiogiai transliuoja Marijos radijas. Kryžiaus Kelio po Sumos neisime. Po šv. Mišių iš karto pradėsime giedoti Kalvarijos Kalnus, kuriuos taip pat transliuos Marijos radijas.

2. Gavėnios penktadienių susitikimai „Kuo maitinu savo gyvenimą?“ atšaukiami dėl karantino.

3. Kovo 19 d. ketvirtadienį, minėsime šv. Juozapo iškilmę. Melskime Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio užtarimo mūsų šeimoms.

4. Siekiant išvengti koronaviruso plitimo rizikos, bažnyčiose nebeliko bendrai naudoti skirto švęsto vandens. Šiuo metu kviečiame neliesti ir nebučiuoti kryžių, šventųjų statulų ar relikvijų.

5. Lietuvos vyskupų nutarimu, dėl paskelbto karantino nuo kovo 16 d. 00 val. bažnyčiose nebevyks viešos pamaldos. Tačiau bažnyčios išlieka atviros asmeninei maldai. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus.