III sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. sausio mėn. 26 d.

  1. Šiandien švenčiame Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius Pranciškus ragina mus vis uoliau skaityti Šventąjį Raštą, giliau jį apmąstyti ir drąsiau skelbti. 10 val. šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Bažnyčios gale savanoriai rinks aukas radijui paremti.
  1. Sausio 27 d., pirmadienį, minėsime palaimintąjį vyskupą Jurgį Matulaitį.

  2. Vasario 1 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis. 17.30 val. giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją.

  3. Vasario 2 d., sekmadienį, Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios). Visų šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės. Jų įsigyti galite bažnyčios gale pas parapijos savanorius. Taip pat ši diena yra pašvęstojo gyvenimo diena. Savo maldose prisimename visus vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuoliją.

  4. Kitas sekmadienis - pirmas mėnesio sekmadienis. 10 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas. Po šv. Mišių šeimoms bus teikiamas specialus palaiminimas, uždedant rankas.

  5. Vasario 3 d., pirmadienį, minėsime šv. kankinį Blažiejų. Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės, bei meldžiamasi, prašant Dievo ir šv. Blažiejaus saugoti nuo gerklės ligų.

  6. Bažnyčios gale rasite atnaujintą parapijos „Caritas“ lentą, kurioje galite prisegti savo skelbimus, jei jums reikia paramos daiktais ar paslaugomis. Taip pat kviečiame pasiskelbti ir tuos, kurie gali padėti.

  7. Parapijos „Caritas“ pavasarį planuoja dalyvauti Maisto Banko akcijoje, todėl tuos, kam reikalinga parama maisto produktais, kviečiame po Sumos šv. Mišių užsirašyti pas „Caritas“ koordinatorę arba susisiekti telefonu 8 687 58 020.