III Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. gegužės mėn. 05 d.

 

1. Šiandien – Motinos diena. Visų šv. Mišių metu melsimės už gyvas ir mirusias Motinas. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas galite paaukoti auką atnešdami į parapijos raštinę arba įmesdami į tam skirtą aukų dėžutę. Po kiekvienų šv. Mišių motinoms bus teikiamas specialus palaiminimas.

2. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis Marijos litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.

3. Gegužės 11 d. kitą šeštadienį 15 val. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą.

4. Parapijos vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 18 metų birželio 24-29 d. organizuojama stovykla „SPIEČIUS 2019“. Visus, norinčius dalyvauti, iki birželio 1 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Platesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba parapijos internetinėje svetainėje.

5. Antrąją šv. Velykų dieną užsidegė Pagramančio (Tauragės raj.) parapijos klebonija. Maža parapija neišgali atstatyti pastato, todėl kitą sekmadienį bažnyčios centre turėsime aukų dėžutę. Savo auka visus kviečiame prisidėti prie klebonijos atstatymo.

6. Gegužės Artumos numeris skirtas drąsai, kurią popiežius Pranciškus įvardija kaip vieną iš penkių šiuolaikinio šventumo požymių. Tad pabandykime įsivardyti: kas mums yra drąsa ir iš kur jos semiamės? Kaip drąsiai eiti savo keliu, kaip nebijoti būti pasmerktam? Kaip išdrįsti liudyti tikėjimą netgi nepalankioje aplinkoje? Taip pat skaitykite apie tai, ar joga, ajurveda ir kitos rytų religijų praktikos priimtinos krikščionims ar ne. Artumą gausite bažnyčios gale arba religinių prekių parduotuvėlėje.