III Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. balandžio mėn. 26 d.

1. Šiandien švenčiame III - ąjį Velykų sekmadienį bei Pasaulinę Gyvybės dieną. Vyskupas Arūnas Poniškaitis kviečia: „Prisiminkime, dėl ko yra prasminga gyventi. Teprisipildo širdis dėkingumo ir vilties. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, tačiau nepasilikime ties savimi. Atraskime tuos, kuriuos mylime ir kurie mus myli. Ir teatgyja mumyse gyvybės alsavimas, kurį įkvepia Dievas.“

2. Gegužės 3 d., kitą sekmadienį, švęsime Motinos dieną. Išvakarėse, šeštadienį, 17.40 val. bus giedamos gedulinės psalmės, o 18 val. aukojamos šv. Mišios už mirusias motinas. Sekmadienį 10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvąsias motinas. Pabaigoje bus skaitoma motinų palaiminimo malda. Pamaldų transliaciją vis dar galite stebėti Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.

3. Šv. Mišioms už gyvas ar mirusias savo mamas galite paaukoti:
- Į aukų dėžutes bažnyčios gale ar priekyje;
- Atnešdami auką į raštinę;
- Bankiniu pavedimu, mokėjimo laukelyje nurodę „Sudėtinėms šv. Mišioms už gyvas (ar mirusias) motinas“ Parapijos sąskaitos nr.: LT677300010002328208.

4. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis Marijos litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.

5. Kitas penktadienis - pirmas mėnesio penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis.

6. Nuo balandžio 27 d., pirmadienio, leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Kol nenutarta kitaip, šv. Mišios su tikinčiaisiais aukojamos kasdien, išskyrus sekmadienius. Platesnė informacija atskirame Vyskupų konferencijos laiške internetinėje svetainėje arba bažnyčios skelbimų lentoje.

7. Gegužės 3 d., sekmadienis, maldų už pašaukimus diena. Tad visą ateinančią savaitę kviečiame maldai už kunigus ir naujus pašaukimus, kad Viešpats gausintų ir stiprintų mūsų ganytojus.

8. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus, jūsų intencijomis aukojamos šv. Mišios. Užprašyti šv. Mišias galima trimis būdais: 1. Atvykus į parapijos raštinę; 2. Telefonu 8-46-410120 arba 8-601-64256. 3. Elektroniniu paštu (nurodykite savo tel. numerį). Sutarus tikslią datą, auką galima perduoti atėjus į parapijos raštinę arba bankiniu pavedimu į parapijos sąskaitą (Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, LT677300010002328208), pavedimo paskirtyje nurodant „auka už mišias“ ir įrašant sutartą datą ir laiką, bei jūsų artimųjų vardus, už kuriuos prašėte šv. Mišių. Raštinės darbo laikas kasdien, išskyrus sekmadienius, 9.30-13 val. Ir 15-17.30 val. Tel. nr. 846 410120 arba 8 601 64256.

9. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Paramą šiuo metu geriau skirti, užpildant prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).