LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Festivalis

 
2015-01-06
„Tyliąją naktį balsas sugaudė: piemenys, kelkit Dievas užgimė! ...“ – Tai Juozo Naujalio ir Adomo Jakšto giesmės žodžiai, kuriuos Kalėdiniame laikotarpyje gieda visa Lietuva. Gieda, nes giesmė – Dievą mylinčios širdies malda. Juk giesmėse sutelkta tikėjimo patirtis ir tradicija, tai turtas, kuris iš lūpų į lūpas perduodamas kartų kartoms, teikdamas tvirtumą ir viltį.

Taip 2015 m. sausio 3 d. Viešpaties Apreiškimo šventės išvakarėse Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko VI-asis Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis, kurį rengė Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ („Aukuro“ tarybos pirmininkas docentas Algirdas Šumskis) kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija (klebonas kun. Vilius Viktoravičius).

Džiugu ir miela širdyje, nes festivalyje dalyvavo šaunus būrys giesmininkų: Švėkšnos šv. Jokūbo bažnyčios Sumos choras (choro vadovė ir vargonininkė Žibutė Sukackienė), Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios Sumos choras (choro vadovas ir vargonininkas Bronislovas Anužis), Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios Sumos choras (choro vadovas ir vargonininkas Juozas Barsteiga), Akmenės šv. Onos parapijos sakralinės muzikos ansamblis (ansamblio vadovė ir vargonininkė Žydrūnė Kazlauskaitė), Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios Sumos choras (vadovas ir vargonininkas Mindaugas Gudžiūnas) o taip pat ir mūsų parapijos, t. y. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras (choro vadovė ir vargonininkė Laura Gedgaudaitė). Festivalis sulaukė svečių, t. y. Šiaulių kultūros centro kamerinio choro „Vasara“ (choro vadovas Kornelijus Luotė).

Kolektyvai pasitelkę pakilią nuotaiką puikiai sudalyvavo festivalį atidariusiame koncerte, kuris atskleidė puikų chorų meninį meistriškumą. Šiais metais nudžiugimo kartu su kolektyvais sudalyvavusių solistų gausa, t. y.: solistės – Agnė Stančikaitė, Evelina Greiciūnaitė, Rasa Masiliūnienė; solistas Vytautas Kliukinskas; smuikininkė Rima Moisejeva ir smuikininkas Juozas Staniulis. Savo išradingumu pasižymėjo Akmenės šv. Onos parapijos sakralinės muzikos ansamblis, kuris giesmėse panaudojo įvairius mušamuosius instrumentus. Džiugu ir miela, kad savo kūrybos giesmę dirigavo vargonininkas Aloyzas Meškauskas, giedantis Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios Sumos chore. Buvo džiugu matyti kartu su savo choristais atvykusius dvasininkus, t. y. kan. Egidijų Zulcą (Akmenė), kun. Antaną Gutkauską (Rietavas). Šie puikūs dvasininkai kartu su mūsų parapijoje dirbančiu kun. Valerijonu Rima kartu meldėsi Šv. Mišių aukoje. Kan. Egidijus Zulcas pamokslo metu priminė choristams apie šaunią evangelizavimo misiją, kurią privalo nešti choristai (tai net sukėlė džiugių pritarimo aplodismentų pliūpsnį), taip pat padrąsinančius ir širdingus palinkėjimus po Šv. Mišių aukos išsakė choristams kun. Valerijonas Rima. Dievo šlovinimas visų chorų sutartinai sukūrė bažnyčioje tam tikros meditacijos atmosferą, padedančią atsiverti dvasinėms vertybėms. Džiugu, kad choristai savo atviromis širdimis, per giesmę, dalijosi su visais besimeldžiančiais šiais dvasiniais turtais.

Po Šv. Mišių aukos, ir festivalio koncerto pratęsimo, kaip jau yra tapusia gražia tradicija, festivalio dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai, buvo įteikti padėkos raštai vadovams ir festivalį organizavusiems asmenims, na o choristai padėkojo visiems vadovams ir organizatoriams sugiedodami „Ilgiausių metų!“.

Festivalio dalyviai savo mielą pabendravimą ir pasidalinimą pratęsė prie vaišių agapėje, kurioje visi mielai bendravo, dalinosi gėrybėmis ir džiugiomis širdimis linksminosi.

Šį straipsnelį noriu užbaigti šv. Augustino pasakytais žodžiais „Tegul gieda jūsų balsas, tegul gieda jūsų gyvenimas, tegul gieda jūsų darbai“.

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas