LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Dekanato vizitacija

 
2015-03-07
Telšių vyskupo Gavėnios vizitacija

„Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė“ (Jn 1,5).
 Gavėnios metu šie Jono Evangelijos žodžiai yra ypatingai reikšmingi.
Jėzus Kristus yra šviesa, perskrodusi nuodėmės tamsą,
kuri šiuo metu taip matoma pasaulyje.
Tačiau tamsa nenugali šviesos. Ir tai yra mūsų viltis."
                
Marijos Taikos Karalienės Bažnyčioje kovo 5 d. vyko Telšių vyskupo ordinaro Jono Borutos SJ Gavėnios vizitacija - susitikimas su Klaipėdos dekanato kunigais, katechetais ir tikybos mokytojais.

Ši kasmetinė vizitacija prasidėjo netradiciškai - tikybos mokytojams ir katechetams buvo pravestas kvalifikacinis seminaras tema "Apaštališkasis paraginimas „Evangelii Gaudium – tikybos mokytojo dalykinės kompetencijos šaltinis". Seminarą pravedė Telšių vyskupijos Katechetinio centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis ir metodininkė, relig. m. mgr. Margarita Petrauskaitė. Seminaro metu buvo analizuojama tikybos mokytojo, kaip evangelizuotojo prioritetai, siekiamybės ir veiklos kryptys. Šventasis Tėvas Pranciškus savo apaštaliniame paraginime išsamiai nurodo evangelizacijos stilių, kurį kvieča taikyti bet kurioje veikloje. Šitaip tikybos mokytojai savo kasdieniame darbe gali atsiliepti į Dievo Žodžio paraginimą: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje", jie, kaip Evangelijos skelbėjai ne tik savo aplinkoje (bet ir iki žemės pakraščių) yra raginami imtis iniciatyvos, lydėti, duoti vaisių  ir švęsti. O tai reiškia, žengti pirmą žingsnį be baimės, eiti nutolusiųjų link. Tai buvo  pagrindinė seminaro mintis ir moto. Praktiniame užsiėmime mokytojai buvo kviečiami analizuoti pamokos uždavinio formulavimą, pasidalinti savo darbo veiklos stiprybėmis bei siekiamybėmis.

Po seminaro visų parapijų atstovai - kunigai, katechetai ir tikybos mokytojai dalyvavo Šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Mokytojai Eucharistijos šventimui pritarė ir Mišių giesmėmis, Šv. Rašto skaitiniais, visuotine malda. Pagrindinė vyskupo pamokslo (homilijos) mintis - sekti vienintelio Lietuvos paskelbtojo šventojo Kazimiero, jaunimo globėjo, pavyzdžiu, renkantis amžinąsias Dievo Karalystės vertybes.

Po pietų pertaukos tikybos mokytojai vėl susirinko į katechetinę salę betarpiškai bendrystei su Telšių vyskupu, kuris tikrai tėviškai rūpinasi vaikų ir jaunimo katecheze bei tikybos dėstymu ugdymo įstaigose. Mokytojai išsakė ir savo susirūpinimus, problemas, iškylančias jų veikloje ir tarnystėje. Buvo jaudinamai malonu sužinoti, kad vasario 2 d. vyskupo AD LIMINA vizito pas popiežių metu buvo kalbama ir apie tikybos dėstymą. Didžiulė palaima buvo išgirsti, kad Šventasis Tėvas kasdien savo maldose prisimena tikybos mokytojus.

Eks. vyskupas ir mons. R. Gudlinkis, kaip įprasta, pateikė tikybos mokytojams įvairios metodinės medžiagos, padovanojo Šventojo Rašto rinkinius mokyklų tikybos kabinetams.

Kur skelbiama Evangelija, ten turi būti ir džiaugsmas, nors skausmingai  suvokiame, kad dabartiniame sekuliarizuotame pasaulyje jį naikina "mirties ir išmetimo kultūra". Tačiau tamsa negali nugalėti šviesos, tamsa jau yra nugalėta Kristaus Meilės. Ir tai yra mūsų gydantis, viltingas žvilgsnis į ateitį, švelniai ir atsargiai sugyvenant su visais, neatsakant blogiu į blogį.

Priėmę ganytojo palaiminimą, mūsų dekanato kunigai ir tikybos mokytojai buvo giliai dvasiškai pakylėti, sustiprinti, atliekant savo nelengvą misiją: rengti žmones, jaunimą ne tik doram žemiškam gyvenimui, bet ir amžinybei, pirmiausia rodant savo asmeninį pavyzdį.
 
Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas