LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus

 
2011-01-16
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!” (Jn 1, 29)

Baigėsi šventės. Pradedame gyventi eilinį metų laikotarpį. Vadiname tai eiliniu bažnytinių sekmadienių laiko tarpu, tačiau iš tiesų, tai nepaprastas metas, kai išgyvename kiekvieną sekmadienį lyg mažąsias Velykas. Šio sekmadienio Evangelijoje išgirstame Jono Krikštytojo liudijimą apie Jėzų, kurį kiekvienoje šv. Mišių aukoje Bažnyčia, kviesdama šv. Komunijai tikinčiuosius, kartoja jau 2000 metų.

Kodėl Dievo Avinėlis? Jonas Krikštytojas taip pavadindamas ateinantį Mesiją nujautė Jo pasiuntinybės esminę dalią – Jo laukiantiems žmonėms išsidalinti lyg duona kasdienine, būti paaukotam už pasaulio nuodėmę lyg avinėliui vieną kartą ir visiems laikams. Tik „Dievo Avinėlis“ vėliau galės ištarti „gaila man minios...“ (Mk 8, 2), „pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“ (Lk 10, 2) su tikra ir nesuvaidinta užuojauta pilko gyvenimo prislėgtam ir išsiilgusiam Dievo dvasios žmogui. Vėliau būtent „Dievo Avinėlis“ iškels į neribotas dvasines aukštumas suvargusio ir mažutėlio žmogaus dvasinį pasaulį: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5,3). Jėzus ateina į pasaulį, kad prisiliestų prie kiekvieno, pajaustų ir sustiprintų, kad neliktų nei vieno užsidariusio savam pilkam pasauly, kad eitų kartu ir išvien su Juo darant gera ir kuriant dangaus karalystę. Tokio atsiliepimo į Jėzaus kvietimą - būti bendradarbiu išganymo kelyje - vienas gražiausių pavyzdžių yra Dr. Martino Liuterio Kingo gyvenimas.

Du mėnesius prieš pasikėsinimą į jo gyvybę Ebenezer baptistų bažnyčioje Atlantos mieste JAV jis kalbėjo: „Be atvangos aš mąstau apie savo mirtį ir apie laidotuves. Kai išmuš mano valanda palikti šį pasaulį, atminkite, kad aš nenorėčiau ilgų laidotuvių. Ir jei kas nors tars paskutinį žodį, prašyčiau kalbėti trumpai. Vis susimąstau, o ką aš norėčiau išgirsti apie save laidotuvių dieną. Pasakykite tiems, kurie kalbės apie mane, kad neminėtų, jog aš esu Nobelio Taikos Premijos laureatas - tai visiškai nesvarbu. Pasakykite jiems, kad neminėtų ir to, kad turiu tris ar keturis šimtus apdovanojimų - tai irgi be jokios vertės. Tačiau norėčiau mano laidotuvių dienoje, kad pasakytų, kaip Martinas Liuteris Kingas per visą savo gyvenimą ieškojo kelių tarnauti artimui. Kaip Martinas Liuteris Kingas norėjo mylėti kiekvieną. Ypač norėčiau, kad pasakytumėte, kaip bandžiau pamaitinti išalkusius, nuogus pridengti, kalinčius aplankyti ir mylėti visą pasaulį bei kiekvieną iš jūsų. Nepalieku po savęs nei atliekamų lėšų, nei gražių ar prabangių daiktų. Palieku tik savo įsipareigojusį gyvenimą Kristui ir kiekvienam iš Jūsų“. Vėliau tai buvo suvokta kaip pranašiška laidotuvių kalba sau pačiam.

Štai ir atsakymas kiekvienam iš mūsų, kaip eilinis ir paprastas gyvenimas gali virsti neeiliniu ir pilnu Dievo malonės, kai gyvenimo kelyje yra klausoma Kristaus balso ir juo vadovaujamasi kuriant Dangaus Karalystę žemėje, kaip tai darė Dr. Martinas Liuteris Kingas.

Tokį neeilinį, pilną Dievo malonės, gyvenimą išgyveno ir mūsų tauta prieš 20 metų, kai Tikėjimas, Viltis ir Meilė, sujungti bendra malda, padėjo pagrindus išaugti naujai Laisvės Gynėjų kartai dvasine kova nugalėjusiai šimteriopai fiziškai stipresnį priešą. Tegu prieš 20 metų Lietuvą vienijusi dvasia išgydo ir šiandienos mūsų tautos žaizdas!
kun. Egidijus Arnašius
Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas