LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Festivalio atgarsis

 
2017-01-10
„Laudate nomen Domini, vos servi Domini; ab ortu solis usque ad occasum ejus“.
(Šlovinkite vardą Viešpaties jūs, tarnai Viešpaties; nuo patekėjimo saulės iki nusileidimo jos).

Šia renesanso laikotarpio giesme 2017 m sausio 7 d. Viešpaties Apreiškimo (Trijų Karalių) šventės išvakarėse Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko VIII-asis Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis, kurį rengė Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ („Aukuro“ tarybos pirmininkas docentas Algirdas Šumskis) kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius).

Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavo šaunus būrys giesmininkų. Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios Sumos choras (vadovas ir vargonininkas Mindaugas Gudžiūnas), Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapijos sumos choras (vadovė ir vargonininkė Birutė Šidlauskienė) o taip pat ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras (vadovė ir vargonininkė Laura Gedgaudaitė, dirigentė Svetlana Ryžkova) – galime sakyti, kad šie kolektyvai jau yra festivalio senbuviai. Šiais metais festivalyje buvo dalyvaujančių pirmą kartą, t. y. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios sakralinės renesanso polifonijos ansamblis „DecOrata“, Telšių Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios choras (vadovė ir vargonininkė Ernesta Dargužienė), Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras (choro vadovai Irena Bakanauskienė ir Stepas Bidva), Skuodo rajono kultūros centro moterų vokalinį ansamblį „Vaivorykštė“ (vadovė Kristina Rimienė), Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios sumos choras (vadovai Kornelijus Luotė ir Pranciškus Alseika), taip pat kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choru giedojo grupelė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vaikų ir jaunimo choro (vadovė Svetlana Ryžkova).

Chorai ir ansambliai pasitelkę pakilią nuotaiką giedojo festivalį atidariusiame koncerte, kuris atskleidė puikų chorų meninį meistriškumą. Nuo Renesanso sakralinės polifonijos iki šiuolaikinių Emanuelio bendruomenės giesmių. Nudžiugimo kartu su kolektyvais sudalyvavę solistai t. y.: solistė – Aldona Katinienė, solistai: Jokūbas Juškevičius, Rimantas Būta, smuikininkė Rima Tamo ir smuikininkas Juozas Staniulis, birbynininkas Gintaras Vainutis. Pirmą kartą Kalėdinių giesmių festivalyje Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapijos sumos chorui pritarė styginių instrumentų ansamblis.

Šv. Mišių aukoje giedojo jungtinis festivalio dalyvių choras. Nuoširdžius ir širdingus palinkėjimus prieš Šv. Mišių auką išsakė choristams Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras kun. Viktoras Dirvonskis. Šv. Mišias celebravo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius ir Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis, koncelebravo kun. Viktoras Dirvonskis. Dievo šlovinimas visų chorų sutartinai sukūrė bažnyčioje džiugią šlovinimo atmosferą, padedančią atsiverti dvasinėms vertybėms. Džiugu, kad choristai savo atviromis širdimis, per giesmę, dalijosi su visais besimeldžiančiais šiais dvasiniais turtais.

Po Šv. Mišių aukos, kaip jau yra tapusia gražia tradicija, festivalio dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai, buvo įteikti padėkos raštai vadovams ir festivalį organizavusiems asmenims, na o choristai padėkojo visiems vadovams ir organizatoriams sugiedodami „Ilgiausių metų!“.

Festivalio dalyviai savo mielą pabendravimą pratęsė prie vaišių agapėje, kurioje visi mielai bendravo ir dalinosi gėrybėmis.

Šį straipsnelį noriu užbaigti tekstu atskleidžiančių Kalėdų paslapties slėpinį „O didi paslaptie, ir pasigėrėtinas sakramente, kai gyvūnija išvydo Viešpatį gimusį, gulintį ėdžiose! Palaiminta Mergelė, kurios įsčios buvo vertos nešioti Viešpatį Jėzų Kristų. Aleliuja!“

Gražina Ribokaitė

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas