LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Velyknaktis ir Velykos

 
2017-04-16
Šią dieną laimingą Viešpats padarė!


Didįjį Šeštadienį 8 val. ryto mūsų bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Vadiname tai budėjimu prie simbolinio Kristaus kapo. Bet iš tiesų šis simbolis mums byloja realybę, tikrai istorijoje trukusį laiką, kai žmonija nuščiuvo siaubingos mirties akivaizdoje. Šventasis Raštas sako: „Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (Mk 15, 38-39) bei: „Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. (Lk 23, 48). Taigi, tai diena, kai žmogus, įvykdęs savo nuosprendį Dievui, laukia, kas bus toliau. Laukia viltingai, laukia baimingai.

Tad ir mes, visą dieną budėdami Švč. Sakramento akivaizdoje, prisiminėme mūsų dienų pasaulį. Įvairios parapijos maldos ir tarnystės grupelės užtarimo maldoje meldėsi už parapijos bendruomenę ir jos kunigus; už ligonius ir kenčiančius nuo priklausomybių; už negimusius kūdikius ir tuos, kurie neleido gimti; už darną ir santarvę šeimose; už tuos, kurie ruošiasi Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Prašėme taikos ir ramybės tarp žmonių ir tautų, meldėmės už Klaipėdos miesto dvasinį atsinaujinimą; už smurtą patiriančius ir smurtaujančius; už vienišus, viltį ir gyvenimo troškimą praradusius. Taigi, ši diena buvo laikas, kai laukėme pasaulio ir savo širdžių perkeitimo.

Į Velyknakčio liturgiją rinkomės 21 val. Tai centrinė ir iškilmingiausia liturginių metų akimirka. Kaip sakoma įžangoje į Velykų vigilijos apeigas, „ši naktis – švenčiausia iš visų naktų – tai mūsų tikėjimo naktis. Kristus prisikėlė ir yra su mumis. Šiąnakt mes tarsime: tikiu. Tai mūsų gyvenimo išpažinimas. Tikėti – reiškia gyventi kitaip.“

Vien žvakių apšviestoje tamsioje bažnyčioje giedamas Velykinis šlovinimas kviečia mus džiūgauti stebuklo akivaizdoje: „Tedžiūgauja dangaus angelų minios! Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys, ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai! Tesilinksmina nušvitusi žemė ir, amžių Valdovo spindesio nušviesta, tepajunta, kad pasaulyje tamsa jau išsisklaidė. Tesidžiaugia Motina Bažnyčia, tokios šviesos žiburiais pasipuošusi, o nuo galingos tikinčiųjų giesmės skliautai šie tevirpa. Šitoji naktis viso pasaulio tikinčiuosius Kristų, pakėlusi iš žemiškų ydų bei nuodėmės purvo, grąžina malonei ir šventųjų bendrijai. Štai ta naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo. Tai ta naktis, apie kurią parašyta: „Naktis bus šviesesnė už dieną“ ir: „Nuo džiugesio mano šviesu darosi naktį“.

Ši liturgija ypatinga ir tuo, kad šaukiamės Dangiškosios Bažnyčios gyventojų – visų šventųjų, ir jų akivaizdoje Viešpaties mokiniais patepame naujus bendruomenės narius, krikštydami juos, kaip mokė pats Kristus. Šiemet džiaugėmės devyniais krikštijamaisiais.

Net ir po ilgos liturgijos neskubėjome namo. Gera buvo susitikti, sveikintis, apsikabinti, džiūgauti…

Pirmosios Velykų dienos ankstų rytą vėl skubėjome į šv. Mišias. Tai tuščio kapo atradimas. Stebuklas, įvykęs gilią naktį ir paslėptas nuo mūsų akių, tebesitęsia ir kviečia mus ieškoti. „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6) – skelbia angelai. Ir Velykinė procesija vėl kviečia mus pakilti iš suolų ir eiti paskui Viešpatį. Atrodo, simbolinė ši eisena. Bet visuomet, priartėję prie simbolio, įžengiame į jo skelbiamą realybę. Tada mums, Jo mokiniams, šv. Velykos – ne gražiausia pavasario šventė ar gamtos prabudimas (šiemet jau prabudusią gamtą vėl kėsinosi uždengti sniego sluoksnis), ne margučių ridenimas ar dalijimasis žinutėmis apie zuikius ir briedžius. Mums apreikšti didesni dalykai, ir juos matę liudytojai ne kartą užtikrino: „Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte.“ (Jn 19, 35)

Tad išgyvendami savo širdyse Velykų džiaugsmą dėl savojo atpirkimo, neškime širdyse Viešpačiui ir Jo dar neatradusius. Neškime visą pasaulį. 

Sveiki sulaukę Išganytojo prisikėlimo! Aleliuja!

Goda Povilaitytė
Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas