LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Kalėdinių giesmių festivalio atgarsiai

 
2018-01-05
Kalėdinių giesmių festivalio atgarsiai

„Ave Maria gratia plena...“ - šiais visiems katalikams gerai žinomos maldos žodžiais 2017 m. gruodžio 30 d. Šventosios Šeimos šventės išvakarėse Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko IX-asis Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis. Galime sakyti, kad jau tradiciniu tapusį festivalį rengė šaunių organizatorių komanda, t. y. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ („Aukuro“ tarybos pirmininkas docentas Algirdas Šumskis) kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (Telšių vyskupo generalvikaras, parapijos klebonas kan. Vilius Viktoravičius).

Šis festivalis, kaip įprasta, prasidėjo koncertu, tačiau, skirtingai nuo praėjusių festivalių, visi kolektyvai giedojo prie centrinio altoriaus, o ne choro vietoje prie vargonų.

Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavo šaunus būrys giesmininkų. Festivalio koncertą pradėjo kiek pagausėjęs Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios sakralinės renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“. Šiame festivalyje galėjome sutikti ir ne pirmus metus dalyvaujančius chorus ir šio festivalio svečius: Telšių Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios votyvos chorą (vadovė ir vargonininkė Ernesta Dargužienė), Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos chorą (choro vadovė Irena Bakanauskienė), Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos chorą (vadovė ir vargonininkė Laura Gedgaudaitė, dirigentė Svetlana Ryžkova). Festivalyje kartu su Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios sumos choru giedojo Skuodo kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ (vadovai Bronislovas Anužis ir Audronė Anužienė). Šiam jungtiniam chorui pritarė varinių pučiamųjų kvartetas. Festivalyje sulaukėme ir svečių - Šiaulių kamerinio choro „Vasara“ (choro meno vadovas Kornelijus Luotė). Pirmą kartą festivalyje dalyvavo Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (choro meno vadovas doc. Algirdas Šumskis).

Šv. Mišių aukoje giedojo jungtinis festivalio dalyvių choras. Šv. Mišias celebravo Telšių Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo parapijos klebonas prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, koncelebravo kun. Valerijonas Rima. Prieš šv. Mišias prel. Juozas Šiurys širdingai pasveikino visus festivalio choristus, sakydamas „... lyg pats dangus būtų atsivėręs tokiam šlovinimo grožiui...“. Sutartinis visų chorų Dievo šlovinimas sukūrė bažnyčioje prakilnaus džiugesio atmosferą. Džiugu, kad choristai savo atviromis širdimis dovanojo palaimos pripildytą ramybę. Nuoširdžius ir širdingus palinkėjimus po šv. Mišių aukos choristams išsakė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios rezidentas relig. m. mgr., teol. dr. kun. Andrius Vaitkevičius.

Po šv. Mišių aukos, festivalio dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai, buvo įteikti padėkos raštai vadovams ir festivalį organizavusiems asmenims. Šis festivalis pradžiugino gausiu klausytojų būriu, nuo mažiausio iki didžiausio. Festivalio dalyviai savo mielą pabendravimą pratęsė prie vaišių agapėje, kurioje visi mielai bendravo ir dalinosi gėrybėmis. 

Baigdama straipsnelį, visiems linkiu širdies džiugesio šiame įstabiame Kalėdiniame laike, vienos renesanso giesmės tekstu „Teskamba šlovinimu ir džiugiais plojimais Sionas kartu su tikinčiaisiais: pasirodė Tas, kurį pagimdė Marija. Išsipildė viskas, ką išpranašavo Gabrielius.“ Būkite palaiminti.

Gražina Ribokaitė

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas