LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

VI eilinis sekmadienis

 
2018-02-11
SKELBIMAI
2018 m. vasario 11 d.


1. Šiandien minime pasaulinė ligonių diena. Visus kviečiame pasimelsti už sergančius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Mūsų bažnyčioje 12 val. Sumos šv. Mišių metu ligų kamuojamiems ir garbingo amžiaus žmonėms, esantiems be sunkios nuodėmės arba atlikusiems išpažintį, bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Šv. Mišioms už ligonius galite paaukoti savo auką įmesdami į aukų dėžutę.

2. Šiandien po šv. Mišių bažnyčios gale Maltos ordino savanoriai kviečia už auką įsigyti maltiečių žvakę. Surinktos aukos skiriamos žmonių su negalia kelionės į Lurdą išlaidoms kompensuoti.

3. Šiandien Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36)  rengiama jau trečioji šv. Valentino šventė „Meilė niekada nesibaigia“, nustebinsianti meninių kolektyvų, liudijimų, šokio, dainos, muzikos ir džiaugsmo gausa! Ateikite drauge švęsti Meilės! Renginys nemokamas.

4. Vasario 16-ąją (penktadienį) Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga visus kviečiame maldai už savo šalį.
10.00 val. mūsų bažnyčioje, dalyvaujant Klaipėdos dekanato kunigams, bus aukojamos Šv. Mišios. Jų metu įvairių žinybų bei organizacijų atstovai melsis, skaitydami 100 kreipinių už mūsų valstybę.

5. Vasario 17 d. 18.00 val. Šv. Mišiose ir po jų Klaipėdos jaunimas Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresu Kretingos g. 40, organizuoja šlovinimo vakarą. Kviečiame jungtis giesmei ir maldai.

6. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šimto metų jubiliejų, 2018 m. vasario 16 d, 12.30 val., šventiniu gausmu visoje Lietuvoje prabils bažnyčių varpai. Jie skambės kaip tik tuo metu, kai prieš šimtą metų buvo pasirašytas nepriklausomybės paskelbimo aktas. Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti ši reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.

7. Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Prasideda gavėnios laikotarpis. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, gavėnios metu vengtini triukšmingi pasilinksminimai.
Šiemet pirmąjį Gavėnios penktadienį švenčiame vasario l6-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės sukaktis labai svarbi ir Bažnyčiai. Nepriklausomą Lietuvą kūrė laisvi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami į šią džiugią ir reikšmingą mūsų Valstybės sukaktį, Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis į padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavėnios penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir toliau galioja visais kitais metų penktadieniais.

8. Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje bus giedami Kalvarijos kalnai, o gavėnios sekmadieniais prieš ryto šv. Mišias 7,30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

9. Gavėnios laiką kviečiame įprasminti meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas neturi kito savo veiklos finansavimo šaltinio kaip tik geranoriškas klausytojų aukas. Norintys paaukoti Marijos radijui, visą gavėnią gali savo auką įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas