LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Marijos Legiono kelionė

 
2018-05-07
Telšių vyskupijos Marijos legionų suvažiavimas Trakuose

Motinos dienos išvakarėse gegužės 5 d. ankstų rytą visos Telšių vyskupijos Marijos legiono maldininkai ir piligrimai iš skirtingų Žemaitijos dekanatų ir parapijų, beveik vienu metu pajudėjo link Vilniaus į Trakų Baziliką pas jau daug šimtmečių malonėmis garsėjančią Trakų Madoną.

Klaipėdos dekanato legionieriai, namų maldininkai ir piligrimai, vicepirmininkės Dalios Kemundrienės suorganizuotoje kelionėje, kartu su dvasios vadu kun. dr. Andriumi Vaitkevičiumi su pakilia nuotaika ir atviromis širdimis vyko į piligriminę kelionę ir kiekvienas vežėme Motinėlei Marijai savo asmeniškas godas, bėdas, padėkas ir kitas intencijas.

Į baziliką sugužėjo Marijos legionieriai, maldininkai iš visos Žemaitijos, iš viso apie 160 piligrimų, švenčiančių Marijos Legiono veiklos Lietuvoje 20–metį. Turėjome nuostabų laiką, ne tik kiekvienas asmeniškai maldai, bet ir kaip Telšių vyskupijos Marijos Legiono bendruomenė pabuvome visi kartu. Toje vienybėje ir maldos bendrystėje švęntėme Eucharistiją.

Dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo ir homiliją sakė Telšių vyskupijos Generalinis dvasios vadas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir Taikos Karalienės Legiono dvasinis vadovas kun. dr. Andrius Vaitkevičius.

Telšių Vyskupijos dvasinis vadovas Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas suteikė iškilmingą palaiminimą visoms Motinoms ir meldė pasiaukojimo malda Trakų Dievo Motinai, paaukodamas visą Telšių vyskupijos Marijos Legioną Trakų Dievo Motinai.

Pasikeitę gražia sveikinimo kalba su Trakų klebonu Jonu Varanecku, kanauninkas Andriejus padėkojo už tokią gražią galimybę kartu melstis, svetingą sutikimą ir tėvišką šiltą priėmimą.

Klebonas maldininkams iš Telšių vyskupijos labai nuoširdžiai pristatė Trakų Bažnyčios religinius, istorinius ir politinius susikirtimus tarp rytų ir vakarų civilizacijų. Daugiatautėje Trakų krašto istorinėje ir religinėje raidoje išlikusi bažnyčia, kuri visus 600 metų niekada nebuvo uždaryta ar okupuota kitatikių.

Apie Trakų miestą, bažnyčios ir vietinių gyventojų istoriją pasakojo istorikė gidė, paliesdama ir pristatydama  karaimų gyvenimo Trakuose kultūrinius aspektus.

Parapijos namų kiemelyje suorganizuota agapė su tradicinias valgais, šilta arbata ir svetingu bendravimu. Klebono vadovaujami parapijiečiai mus pavaišino.

Prieš 300 metų popiežiaus Klemenso XI karūnuota Trakų Dievo Motina Marija pripildė mūsų sielas dvasinio džiaugsmo.

Grįždami atgal į pajūrio kraštą aplankėme Kaišiadorių katedrą ir meldėmės prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų, gailestingumo koplyčioje kalbėjome Gailestingumo vainikėlį. Visos kelionės metu meldėme legiono maldas. Vicepirmininkė Dalia savo sumanumo dėka, visą kelionės laiką užpildė įvairiomis maldomis ir pasidalinimais apie įvairias dvasines patirtis ir įžvalgas, įtraukdama visus autobuse keliavusius piligrimus aktyviai prisidėti ir pasijusti bendruomeniškiems. Dvasios vado dr. A. Vaitkevičiaus vedamos rožinio maldos ir betarpiškas bendravimas poilsio minutėmis, priminimas, kad turime ruoštis ypatingam įvykiui Lietuvoje - Popiežiaus atvykimui, labai įkvėpė ir sustiprino legionierius ir maldininkus. Būnant greta maldoje ir klausantis kunigo dr. Andriaus Vaitkevičiaus ateina į sielą pastiprinimas ir tikėjimo tvirtumas, kurio mums taip stinga kasdienybėje.

Marija tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis.

Ilona Lekstutienė

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas