LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Metinė šventė

 
2018-05-16
Marijos Legionas, paplitęs visame pasaulyje, švenčia Acies šventę

Acies (lotynų kalboje) – kariuomenė, pasirengusi žygiui. Tai centrinė Marijos Legiono šventė, kurioje privalo dalyvauti visi aktyvieji nariai, kad atnaujintų Švč. Mergelei Marijai duotą legionieriaus ištikimybės priesaiką ir pasiaukojimo pažadą.

Gegužės 12 d. Klaipėdos Taikos Karalienės Marijos legionas taip pat sukvietė legiono narius į Acies šventę. Iškilmėse dalyvavo ir maldos pagalbininkai, kurie kartu su visais meldėsi prašydami Šventosios Dvasios malonių, stiprinančių pasiryžimą nešti žmonėms Gerąją Naujieną, liudyti Kristų. Šventė prasidėjo rožinio malda, kurią vedė Legiono pirmininkė Regina Šalnienė ir legiono dvasios vadas kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Po to kun. dr. Andrius aukojo šv. Mišias, melsdamasis už visus Marijos legionierius ir jų šeimas. Prieš bendruomeninę maldą kun. dr. Andrius pakvietė legionierius, kandidatus ir visus maldininkus iškilmingai priesaikai.

Pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai atnaujinimo apeiga – Acies šventės kulminacija. Legionierių balsai skambėjo iš širdies:
„Aš visas (-a) Tavo, mano Karaliene, mano Motina, ir visa, ką turiu, yra Tavo“.

Legionieriaus pažadą atnaujinti prie savo Karalienės ir Motinos ėjo visi šventės dalyviai. Tai jaudinanti ir įpareigojanti akimirka – atnaujinti priesaiką ir tarnauti Marijai. Liudyti tikėjimą savo aplinkoje, savo artimui, aplankyti sergantį, paguosti liūdintį, padėti rasti kelią link Dievo. Tai ir kasdieninis rožinio kalbėjimas bei pareigos, kurių turi laikytis legionieriai. Apie visa tai per pamokslą kalbėjo kun .dr. Andrius Vaitkevičius.

Šv. Mišių metu psalmes giedojo legionierė Virginija, vargonėliais grojo ir giesmes giedojo vicepirmininkė Dalia Kemundrienė.

Po Šv. Mišių padėkos žodį tarė Legiono pirmininkė, klebonas kanauninkas dekanas Vilius Viktoravičius, kuris visada švyti gera nuotaika ir optimizmu, bei pradžiugino šventės dalyvius sveikinimo žodžiu ir įteikė „saldžią“ dovanėlę linkėdamas, kad Legiono gretos augtų ir didėtų. Kurijos pirmininkė Marija Valančienė tarė pagiriamąjį žodį už aktyvią legiono veiklą legiono aktyviesiems nariams. Maldos pagalbininkė Danutė Daugintienė pasveikino legioną su gražia švente ir įteikė kvapnių lelijų puokštę.

Per agapę, prie arbatos puodelio, legionieriai turėjo grąžų tarpusavio pabendravimo ir pasidalinimo bendrystės laiką ir pasibuvimą vieni su kitais.

Marijos Legionierė Ilona Lekstutienė

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas