LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Mūsų parapijos choristų giesmės

 
2018-07-06
Reta proga, kai tą pačią dieną tenka giedoti dviejų atlaidų liturgijoje.

Praėjusį sekmadienį giedojome Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų liturgijoje – šv. Mišiose ir Eucharistinėje procesijoje Darbėnuose. Dabar čia klebonauja kun. Viktoras Dirvonskis prieš metus jis dar darbavosi mūsų parapijoje. Pamokslą sakė mūsų bažnyčios vikaras kun. Andrius Vaitkevičius. Pasivaišinę pietumis išvykome į Žemaičių Kalvariją. Pakeliui stabtelėjome prie šv. Cecilijos koplytstulpio netoli Platelių, aplankėme Sorų koplytėlę esančią netoli Gegrėnų.

Vakare savo giesmėmis pradėjome Didžiuosius Kalvarijos atlaidus. Prie šventoriaus vartų pasitikome pal. Teofiliaus Matulionio relikvijorių – sarkofagą. Palydėjome savo giesme jį iki presbiterijos. Tada prasidėjo iškilminga liturgija, kurią pradėjome Mišparų giesmėmis, šventėme Eucharistiją, baigėme iškilminga Švenčiausio Sakramento procesija aplink baziliką. Tuomet monstrancija liko naktinės adoracijos budėjimui.

Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vysk. Jonas Ivanauskas, kuris ir atlydėjo pal. Teofiliaus relikvijas į Ž. Kalvariją, taip pat kartu meldėsi mūsų vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos kapitulos kanauninkai, kunigai.

Na ir tradiciškai, truputį pasistiprinę išėjo apmąstyti kryžiaus kelio. Čia ir yra visas Žemaičių Kalvarijos unikalumas – Žemaičių Kalvarijos kalnai. Grįžome į baziliką, kai naktinį Žemaitijos dangų dengė tamsa. Drauge su adoruojačiaisiais prie Šv. Sakramento sugiedojome baigiamąsias giesmes, ir jau vėlyvą naktį grįžome namo.

Ir džiaugsmas, ir atsakomybė, ir pasididžiavimas pradėti Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Net širdis virpėjo išvažiuojant giedoti.

Šventoji Marija Šeimų Karaliene – melski už mus.

Vidmantas B.

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas