LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Ieškokite Dievo Karalystės

 
2019-07-07
Ieškokite Dievo Karalystės


Šios dienos Evangelijoje Jėzus žvelgia į tuos rūpesčius, kurie paprastai mus kvaršina ir kuriems, deja, mes dažnai pavedame visą savo laiką ir jėgas. Tai maistas, drabužis ir apskritai – kūno išlaikymas. Nors jų svarbumo Jėzus nepaneigia, bet sako, kad jie anaiptol neturi būti patys pirmieji ir didieji mūsų gyvenime.

Yra rūpestis nepalyginti svarbesnis ir reikšmingesnis už juos. Jį turime laikyti pirmoje vietoje. Jėzus apie tai išsireiškia šiais žodžiais: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės“. (Mt 6, 33) Galvojame apie tai ar ne, norime to, ar ne, o mums reikia gyventi du gyvenimus. Vieną šiame pasaulyje, kitą – amžinybėje. Gyvenimas šiame pasaulyje yra gana neilgas. Tęsiasi jis vos kelias dešimtis metų, o kartais net ir trumpiau. Baigiasi jis kūno mirtimi, kurios nė vienas negalime išvengti. Kūnui mirus, prieš mus stoja amžinybė. Joje nėra nei metų, nei mėnesių, nei dienų. Joje nėra laiko. Iš jos niekaip negalima grįžti atgal, net jei kas ir labiausiai to geistų. Suprantama, amžinybė mums žymiai svarbesnė už šį gyvenimą. Juk tik viena ta begalinė josios tąsa jau daug ką čia sako. Bet tai anaiptol dar ne viskas.

Amžinybėje laukia mūsų galutinis tikslas, kuriam Dievas mus sukūrė ir paskyrė. Tai laimė. Laimė bekraštė, beribė, kurios dabar nei suprasti, nei įsivaizduoti nepajėgiame. Laimė, kuri tęsis ne dieną, ne metus, bet visus amžių amžius. Aišku tad, kad gyvendami šiame pasaulyje, niekada neturime užmiršti amžinybės. Atvirkščiai – į ją kuo dažniausiai turime kreipti savo mintis, jausmus ir norus. Tai primena mums Jėzus, sakydamas: „Ieškokite Dievo Karalystės“. Nors gyvenimas šiame pasaulyje nėra toks svarbus, kaip amžinybėje, jo reikšmė labai didelė. Mat amžinąją laimę gauname iš Dievo ne šiaip sau, atseit, be jokių savo pastangų, bet turime ją pelnyti, kol gyvename šiame pasaulyje. Šis gyvenimas mums duotas ne kam kitam, kaip tik ruoštis į amžinybę. Ne veltui Šv. Rašte jis vadinamas sėjos metu pjūties dienai, darbu vynuogyne užmokesčiui gauti iš šeimininko, pelno rinkimu iš suteiktų talentų, kai grįžęs talentų savininkas atlygina už visą triūsą. Ir nuo to, kaip "panaudosime" šį gyvenimą, priklausys visas mūsų amžinasis likimas. Jeigu jau kur teisingai byloja liaudies patarlė, tai ypač čia: kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Todėl pirmiausias ir didžiausias mūsų rūpestis šiame pasaulyje turi būti tai, kaip įsigyti reikiamų nuopelnų amžinybei. Visa kita turi prieš jį nublankti, nutilti, būti tarsi nebuvę. Tuo labiau, kad čia nepelnę laimingos amžinybės, to niekada padaryti nebegalėsime. Ir ne tik nebepasieksime amžinosios laimės, bet – kas yra nepalyginti baisiau ir blogiau – pateksime visiems amžiams į tokią nelaimę, prieš kurią visos šio pasaulio blogybės yra tikras niekis.

Be abejo, negalima sakyti, kad neturime rūpintis maistu, drabužiu, sveikatos palaikymu, turtais ir panašiais dalykais. Visa tai, žinoma, reikalinga. Bet kiek? Tik tiek, be ko nėra galimas šis gyvenimas. Kuriam laikui reikalingos mums šio pasaulio gėrybės? Tik tol, kol jame esame. Į amžinybę nieko iš jų nepasiimsime. Gražiai sakoma Šv. Rašte apie tai, jog kaip nuogi atėjome į šį pasaulį, taip yra tikra, kad nieko iš jo išsinešti negalime. Tad pagalvokime, ar būtų protinga visas savo jėgas ir laiką pavesti vien šio pasaulio dalykams (kaip, deja, daug kas ir daro), o į nuopelnus amžinybei nekreipti dėmesio?!

Toks jau mūsų likimas šiame pasaulyje, jog nė vienas negalime būti be rūpesčių. Tik amžinybėje nuo jų pailsėsime, jei būdami čia, sugebėsime taip elgtis, jog tikrai svarbiausią rūpestį visada iškelsime į pirmąją vietą. „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės“ (Mt 6, 33), sako mums Viešpats Jėzus!

kun. Ferdinantas Žilys

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas