LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Prašykite ir tikėkitės gausią!

 
2019-07-28
Ar Dievas tikrai visada išklauso mūsų maldų?

Kartais mes maldoje esame įpratę su Dievu derėtis, o gal netgi griežtai iš jo ko nors reikalauti. Čia galime įžvelgti pagoniškos ir krikščioniškos maldų skirtingumus. Pagoniškose religijose dievybės suvokiamos kaip labai žmogiškos ir kaip tos, iš kurių, gerai paspaudus, galima išsireikalauti tai, ko tu nori, nesvarbu, ar tai būtų materialinės gėrybės ar kokia kita gaunama nauda. Krikščioniška gi malda yra tokia, kuria mes kreipiamės į Dievą tam, jog gautume dvasinio peno ir pagilintume savo santykį su Dievu. Mes prašome Jo globos ir trokštame, kad mūsų gyvenime išsipildytų Jo valia, nes joje slypi mūsų ramybė. Mes trokštame, kad mumyse išsipildytų Jo planai. Dėl to į Jį kreipiamės ir tada, kai mums ramu, ir užklupus sunkumams.

Malda mums yra suraminimo šaltinis, ypač tada, kada esame nusiminę, tvirtybės šaltinis, kada atsiduriame išbandymuose, padėka, kada patiriame džiaugsmą. Malda, galime drąsiai tai teigti, mums yra santykis su Dievu per tai, ką mes išgyvename kasdienybėje.

Krikščioniškoje maldoje neegzistuoja sąsajos tarp maldos ir išklausymo pagoniškąja maldos išklausymo prasme. Mes suvokiame, kad Dievas nebūtinai priims šitą maldą, kurią į Jį keliu, ypač tada, kada maldos intencija Dievo planuose nepasitarnauja mano gerovei, mano dvasinei naudai. Žinoma, tai nereiškia, jog negalime melsti, prašyti sau kažkokių materialių dalykų. Tačiau ypatingai mielos Jam tos mūsų maldos, kuriose prašome dvasinių malonių.

Šv. Jonas Damaskietis tvirtina, jog malda – sielos pakėlimas prie Dievo arba prašymas to, ko mums stinga. Taigi, Dievas tikrai išklauso mūsų maldų. Svarbiausia, kad nepasiduotume vartotojiškumo pagundai ir nepradėtume melsti tokių dalykų, kurie iš tiesų man nėra reikalingi. Antraip galiu greitai atsidurti tokioje situacijoje, kurioje pagrįstai teigsiu, jog Dievas manęs neišklauso. Taip. Neišklauso. Nes meldžiu ne to, ko derėtų melsti. Nes trokštu tik savo valios, o ne Dievo, išpildymo.

O Jėzus aiškiai sako: prašykite, ir gausite, ieškokite ir rasite... Dievas girdi kiekvieną maldą, kartais netgi pačią banaliausią. Dievas klausosi, o mums reikia išmokti išgirsti, ką Jis mums sako.

Tai, kaip Dievas išklauso puikiai atsispindi šiandienos pirmajame skaitinyje, kuriame pasakojama, jog per besimeldžiančio Abraomo užtarimą Dievas pasigailėjo viso miesto vien dėl to, jog jame gyvena vos keletas teisiųjų. Taigi, kaip Jis galėtų neišklausyti savo ištikimo tikinčiojo maldos? Tačiau kokiu būdu Dievas išklauso mūsų maldos? Galbūt atsakymą mums pateikia evangelistas Matas: Jūsų Tėvas jums suteikia visa tai, ko jums reikia dar prieš tai, kai jūs pradedate prašyti... (plg. MT 6, 8) Arba dar kitoje vietoje skaitome: dar prieš pradedant manęs šauktis, aš atsiliepsiu; dar prieš pradedant jiems kalbėti aš jų išklausysiu... (plg. Iz 65, 24)

Dėmesio: Dievas visada išklauso ir įsigilina į mūsų maldas. Jis – Tėvas, kuris žino visus mūsų poreikius. O išklauso pagal savo valią, kuris yra pats didžiausias gėris mums. Jis suteikia ne tai, kas mums yra vien tik malonu, bet tai, kas mums yra gėris.

Mielieji, malda negali eiti pirmiau mūsų tikėjimo, nes ji kyla iš mūsų tikėjimo. Antraip, kiekviena malda taptų tik stabmeldyste, mano vaikiškai egoistiškų užgaidų patenkinimo troškimu. Tikra malda mus mokina pasitikėti Dievu, prisimenant, jog Jis yra Gailestingumo Tėvas, netgi tada, kada veikia ne taip, kaip mums atrodo būtų tinkamiausia. Jis mūsų gyvenime siekia atskleisti savo gailestingumo darbus, parinkdamas mums tai, kas tinkamiausia mums patiems. Taigi, tokiu būdu kiekviena mūsų malda tampa išklausytąja!
Amen. 

kun. Andrius Vaitkevičius

Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas