LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Marijos legionas vėl kelyje

 
2013-06-27
MARIJOS LEGIONO KELIONĖS

Daug keliaujantis, nestygstantis mūsų parapijos Marijos legionas, skatinamas aktyvios pirmininkės Dalės Kemundrienės, jau nuo ankstyvo pavasario pradėjo planuoti piligrimines keliones – kas į Romą, kas po Šiaurės Italiją, į Medžigoriją, į Ispaniją, į Kryžiaus kelionę Meksikon ar net į Australiją, kur misijon išvykęs buvęs mūsų Legiono dvasios vadas gerb. kun. Juozas Deveikis. Norai, planai, svajonės... Pasiklausęs mūsų naujasis Legiono dvasios vadas gerb. kun. Pranas Bartasūnas tarstelėjo: „O ar gerai pažįstate Žemaitiją? Juk šiemet toks jubiliejus švenčiamas...“ Ši Jo mintis ir buvo akstinas Marijos legiono šios vasaros piligriminėms kelionėms.

 „Pažinkime Žemaitiją, pasimelskime už šį kraštą, už ištuštėjusius bažnytkaimius, už turinčias nuostabias istorijas bažnyčias, koplytėles, stebuklingas vietas, už nuoširdžius žmones, sutiktus kelionėse...“
Nuo gegužės mėnesio, pradėję Stebuklingosios Švenčiausios Mergelės Marijos atlaidais Šiluvoje, beveik kas antrą savaitę piligriminėmis kelionėmis jau aplankėme Varnius, Raseinius, Laukuvą, Požerę, Pavandenę, Janapolę, Tverus...

Tikra Legiono palaima turėti tokį puikų dvasios vadą kaip gerb. kun. Pranas Bartasūnas, kurio įdomūs pasakojimai ne tik apie bažnyčių architektūrą, meno vertybes, esančias tose bažnyčiose, jų istorijas, bet ir tautosakinės žinios – padavimai, legendos apie tas vietoves, praturtina mūsų žinias ir dar didesnį norą pažinti gimtąjį kraštą.

Paskutinį birželio trečiadienį – vėl pilnas autobusas keliauninkų, godžiai laukiančių naujų įspūdžių. Šį kartą gerb. kun. Pranas Bartasūnas negalėjo su mumis vykti, bet buvęs mūsų dvasios vadas gerb. kun. Andrius Vaitkevičius mus išlydėjo, palinkėjo gero vėjo, giedros, naujų įspūdžių, palaimino ir bendra malda pradėjome kelionę Šventosios link. Mūsų tikslas – Šventosios miestelio senoji ir naujoji bažnyčios, Lietuvos ir Latvijos pasienio gyventojų religijų santykiai, išlikę paminklai, maldos namai, koplytėlės, stebuklingosios vietos...

Sunku rasti žodžių įspūdžiui aprašyti, pamačius apaugusią šimtamečiais medžiais a.a kun. Jurgio Galdiko dar 1926-1930 metais pastatytą, pašventintą, jo brolio bei sesers saugotą, prižiūrėtą bažnytėlę (ar koplyčią?). Tie galingi medžiai, tai lyg sargybiniai apgobę, apkabinę jau apšiurusią, apsamanojusiu stogu, bet per metų tėkmę išsaugotą nuo karų, nuo okupantų negandų, nuo barnių, įvairių kivirčų tokią jaukiąbažnytėlę, rūpestingai prižiūrimą ir tvarkomą Galdikų palikuonės Alinos Šerpytienės šeimos. Meldėmės ir negalėjome atsižiūrėti į paveikslą, kuriame vaizduojamas Švč. Motinos Marijos stebuklas, pagal legendą per audrą jūroje išgelbėjusią žvejus ar jūreivius, plukdžiusius rąstus. Pasakojama, kad bažnytėlės sienose yra ir tų rąstų...Tai tiesa, ar tik noras tikėti Švč. Marijos stebuklais, todėl ir mes meldžiamės ir tikime, kad Marijos šventas gailestingumas neleis sunykti tokiam nuostabiam statiniui ir bus išsaugotas ateinančioms kartoms.

Visai kita nuotaika, tarsi šviesos pliūpsnis apgaubė mus įžengus į Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčią, prie kurios durų jau mūsų laukė besišypsantis šios bažnyčios klebonas gerb. kun. Vidmantas Gricius.

Kai akys apsipranta su palaiminga šviesa, supranti, kad nereikia jokių užsienių, norint pamatyti Europos naujųjų bažnyčių stilių, grožį, išmonę. Viską gali rasti čia, nedidelio Lietuvos kurorto – Šventosios naujojoje bažnyčioje. Tai vienintelė pasaulyje bažnyčia, pavadinime turinti mįslingą žodžių junginį „Jūros žvaigždės“. Įspūdinga freska, kurioje vaizduojamos Švč. Marijos žvilgsnis rimtas, netgi rūstus toje pakilioje bažnyčios šviesoje nuteikia filosofiškiems apmąstymams apie pajūrio kraštą, kuriame saulėtos jūros grožis kaitaliojasi su audringomis vėtromis ir uraganais... Ir žmogaus gyvenimas toks... O gerb. kun. Vidmanto Griciaus pasakojimas apie kiekvieną Kryžiaus kelio paveikslo potėpį, apie dailininko sumanymus, apie parapiją, apie pajūrio miestelio žmones, jų tikėjimą, šventes ir kasdienybę buvo nė kiek ne mažiau įspūdingas, negu Jo rūpesčiu pastatytos bažnyčios didybė.

Nesitvėrėme džiaugsmu, kai gerb. kun. Vidmantas Gricius draugiškai šypsodamasis pasisiūlė mus palydėti į Laukžemį ir parodyti jo aptarnaujamos parapijos bažnyčią, prieš kelias dienas pašventintus parapijos namus. Įlipęs į mūsų autobusą, mūsų prašomas, nesiliovė visą kelionės laiką mus džiuginti linksmais, įdomiais pasakojimais apie save ir šio krašto žmones... Gerą pusdienį savo laiko paskyręs mums aprodė Laukžemio Šv. Andriejaus bažnyčią, esančią bene arčiausiai Latvijos sienos, 1642 metais pastatytą, kelis kartus perstatytą, kelis kartus restauruotą, gražintą, šalia bažnyčios dailiai sutvarkytą aikštę su įspūdingo  grožio Šv. Andriejaus skulptūra. O kiek susidomėjimo ir netgi pavydo sukėlė dar ne visiškai baigti, bet jau pašventinti parapijos namai! Kaip svajojame ir mes prie savo bažnyčios turėti jau senokai žadėtus parapijos namus, todėl ir čia klausimų netrūko, į kuriuos taip kantriai atsakinėjo gerb. kun. Vidmantas Gricius.

Pagaliau vėlyvi pietūs ir maldos Erškėtynėje. Atrodo, kad ši stebuklinga vieta, kurioje  vienai moteriškei apsireiškusi Švč. Marija prašė pastatyti prie šaltinėlio koplytėlę, greitai pradės konkuruoti su Kryžių kalnu, apsilankiusių žmonių paliktų kryžių, paminklėlių, statulėlių, rožančių ir kitokių relikvijų bei votų gausa... Ir kiekvienas čia paliktas daiktelis byloja apie žmogaus norą bendrauti su Švenčiausiąja Motina Marija, išsakyti savo padėką, prašymus, tikėjimą ir viltis...

Kelionė baigėsi drauge kalbama padėkos malda, Dievo Gailestingumo vainikėliu... Ir svajonėmis apie naujas keliones...

DĖKOJAME:
Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčios klebonui gerb. kun. Vidmantui Griciui už mums skirtą laiką ir nepaprastai įdomius pasakojimus.
Gerb. kun. Andriui Vaitkevičiui už mūsų kelionės palaiminimą.
Marijos legiono pirmininkei Dalei Kemundrienei, už suorganizuotą kelionę.

Rita Žilinskienė


Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas