Iškilmingas voto paaukojimas

Birželio 20 d., šeštadienį, 10 val. kviečiame į iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Marijai, Taikos Karalienei bus paaukotas votas - klaipėdiečių padėka už globą ir užtarimą pandemijos metu.
Po šv. Mišių suneštinės vaišės šventoriuje.