Iškilmingos Katechumenų išrinkimo apeigos Telšiuose

Kovo 1-oji diena mūsų parapijos katechumenams (tai tie žmonės, kurie ruošiasi Krikštui) svarbi ne tik dėl prasidėjusio pavasario. Šią dieną vyko jų įrašymo į katechumenų knygą apeigos, kurios tradiciškai vyksta pirmąjį Gavėnios sekmadienį.

Taigi, kartu su parapijos katechumenais – Ignu ir Ingrida bei jos krikšto mama, lydimi parapijos klebono kun. Mindaugo Šlausto, išvykome į Telšius. Nors iš Klaipėdos išvykome pavasarišku oru, artėjant link Telšių mus pasitiko apsnigti laukai, savo balta spalva tarsi simbolizuojantys artėjantį Krikštą.

Nuvykę į Telšius, dalyvavome Sumos šv. Mišiose Katedroje, kurių metu ir vyko katechumenų įrašymo į Išrinktųjų knygą apeigos, kurioms vadovavo (vis dar Telšių) vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Apeigų metu besiruošiantieji Krikštui bei jų krikštatėviai ir katechetai patvirtino, kad katechumenai yra sąmoningai apsisprendę bei atsakingai ruošiasi priimti Krikšto Sakramentą. Prisistatę vyskupui, jie įrašė savo vardus į Išrinktųjų knygą, simboliškai patvirtindami, kad yra pasiruošę tapti krikščionimis.

Po šv. Mišių visi katechumenai ir juos atlydėjusieji buvo pakviesti agapei Kunigų seminarijoje, kur galėjo iš arčiau pabendrauti su vyskupu bei kunigais. Vyskupas Kęstutis Kėvalas trumpai supažindino su Kunigų seminarijos pastato istorija bei jo dabartine paskirtimi. Po to visi užlipome į Kunigų seminarijos viršutinį aukštą, kur atsiveria praktiškai viso Telšių miesto panorama. „Ekskursiją pro langus“ mums pravedė kan. Vilius Viktoravičius. Net juokavome, kad po miestą vaikščioti jau nebūtina, nes su Telšiais esame susipažinę.

Pasigėrėję vaizdais, skambant kariljonų varpams, patraukėme namo, o parapijos klebonas grįžus darkart padėkojo visiems už dvasinę bendrystę.