IV advento sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. gruodžio mėn. 22 d.

  1. Švenčiame IV-ąjį advento sekmadienį. Parapijoje vyksta advento rekolekcijos, kurių metu į mus prabyla tėvas jėzuitas Stasys Kazėnas iš Šiaulių.

  2. Parapijos raštinėje galite įsigyti pašventintų kalėdaičių. Raštinėje taip pat priimame auką, vadinamą „Kalėdą“. Dėkojame už jūsų paramą.

  3. Šiandien Lietuvos skautų organizacijos po 10 ir 12 val. šv. Mišių skleidžia Betliejaus Taikos ugnį. Tai liepsnelė uždegta Betliejuje, Jėzaus gimimo vietoje. Kartu galite įsigyti ir žvakutes su Betliejaus Taikos ugnies ženklu.

  4. Ačiū už jūsų dosnumą, aukojant ilgai negendančius maisto produktus į prie šv. Antano statulos stovinčią „Pasninko dėžę“. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms.

  5. Gruodžio 24 d. - Kūčios. Tądien Lietuvoje laikomasi pasninko. Kūčių vakarą, kaip įprasta, 18 val. šv. Mišių nebus. Kalėdų nakties šv. Mišios prasidės 21 val.

          Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 10, 12 ir 18 val.

          Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val.

          Šių šv. Mišių metu melsimės aukotojų intencijomis. Šioms Mišioms galite paaukoti auką įmesdami į tam skirtas aukų dėžutes, kurios yra prie prakartėlės
          ir bažnyčios priekyje.

  1. Gruodžio 28 d. (šeštadienį) 16 val. mūsų bažnyčioje vyks bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis. Jame dalyvaus ir mūsų parapijos senosios muzikos ansamblis. Ateikite pasiklausyti Kalėdinių giesmių!

  2. Gruodžio 31 d. (antradienį) palydėsime senuosius metus. Padėkos šv. Mišios mūsų bažnyčioje 23 val. Šią dieną 18 val. šv. Mišių nebus.

  3. Sausio 1 d. (trečiadienį) Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos privaloma šventė. Šią dieną Popiežius visus ragina melstis už taiką: šeimose, valstybėse, pasaulyje.

          Tikintieji, kurie šią dieną bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ gali   
          pelnyti visuotinius atlaidus. Sausio 1 d. šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10, 12 ir 18 val.

      9. Dėmesio! Skelbiamas Prakartėlės konkursas. Galima ją nulipdyti, sukonstruoti, arba tiesiog paimti iš bažnyčios paruoštus trafaretus ir juos                            nuspalvinti, ar išradingai dekoruoti. Jau atliktus darbus reikia sunešti iki gruodžio 31 d. Gražiausieji darbai bus apdovanoti sausio 12 d. po 10 val. šv.
          Mišių! Neužmirškite užrašyti savo vardo, pavardės ir telefono numerio.

      10. Esame dėkingi Klaipėdos Turizmo mokyklai už padovanotą meduolinį mūsų bažnyčios maketą. Jį galite apžiūrėti prie šv. Kryžiaus altoriaus.