IV gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. kovo mėn. 31 d.

 

1. Kiekvieną gavėnios trečiadienį I-ojoje katechetikos klasėje 18.30 val.  žiūrime filmus, dalinamės mintimis ir arbata. Šį kartą mūsų laukia filmas „Ir ką mums dabar daryti?“

2. Gavėnios laiką įprasminkime meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas išsilaiko tik geranoriškomis klausytojų aukomis. Visą gavėnią savo auką galite įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

3. Balandžio 4 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10), vyks  maldų ir šlovinimo vakaras už Klaipėdos miesto tikėjimo atsinaujinimą. 18.00 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.

4. Balandžio 6 d. (šeštadienį) mūsų bažnyčioje gavėnios rekolekcijos.
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir Susitaikinimo pamaldos.
18.00 val. Šv. Mišios.
19.00 val. Klausimai, diskusijos.
Rekolekcijų vedėjas Darbėnų parapijos klebonas kun. Viktoras Dirvonskis.

5. Balandžio 13 d. (šeštadienį) nuo 10.30 val. visus kviečiame į velykinę bažnyčios ir šventoriaus tvarkymo talką. Nebūkime abejingi. Laukiame visų rankų ir meilės šiems Dievo namams puoselėti.

6. Jeigu Jums artima Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia ir parapijos bendruomenė, kviečiame prisidėti prie jos puoselėjimo, paskiriant 2 procentus pajamų mokesčio. Blankus rasite bažnyčios gale arba parapijos raštinėje. Užpildytus blankus patiems būtina nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti internetu.

7. Parapijiečius - didelius ir mažus, su šeimomis ar draugais - kviečiame vykti į trijų dienų piligriminę – pažintinę kelionę į Truskavą (Kėdainių raj.). Kelionės data balandžio 26-28 d. Registruotis ir palikti įnašą reikia parapijos raštinėje iki balandžio 22 d. Daugiau informacijos internetinėje parapijos svetainėje ir facebook‘o paskyroje.
 
8. Mūsų laikų šventieji ne tik ištvermingi bei kantrūs, bet ir džiaugsmingi, tvirti, linksmi ir „prie bajerio“. Kodėl krikščionims svarbios šios savybės? Ir kodėl šėtonas nemėgsta humoro? Apie tai skaitykite naujame Artumos žurnalo numeryje, kurį galite įsigyti bažnyčios gale, arba religinių reikmenų knygynėlyje.